Onderzoek andere speeldag pupillen

Maandag, 6 februari, 2023

Door maatschappelijke ontwikkelingen is er de laatste jaren in toenemende mate sprake van een verschuiving van het seniorenvoetbal van zondag naar zaterdag. Dit heeft tot gevolg dat de druk op de accommodaties op zaterdag toeneemt en meerdere clubs daarom op deze dag met een tekort aan speelvelden worden geconfronteerd. Momenteel wordt in de gemeente Enschede 77% van de wedstrijden op zaterdag gespeeld, 13% op zondag en 10% op vrijdagavond.

In samenwerking met de gemeente Enschede en Sportaal doet de Federatie van Enschedese Voetbalverenigingen daarom een onderzoek onder de ouders van 15 clubs met pupillenvoetbal. Het gaat daarbij om bij de ouders van de mini’s en de teams O7 t/m O12 inzicht te krijgen in het draagvlak voor het verplaatsen van wedstrijden naar de vrijdagavond en/of zondag. In deze leeftijdsgroepen spelen bijna 2100 jongens en meisjes, verdeeld over 194 teams.

Door een professioneel onderzoeksbureau, Kennispunt Twente, is een digitale vragenlijst ontworpen en geprogrammeerd. Deze vragenlijst wordt door de club waarvan de pupil lid is per e-mail aan de ouders gestuurd. Gevraagd wordt het formulier uiterlijk 26 februari 2023 in te vullen. Kennispunt Twente zal de resultaten verwerken en analyseren. Via een factsheet wordt het eindresultaat gepresenteerd. Wij zullen dit terugkoppelen aan de ouders.

Wij hopen dat de ouders van onze pupillen hun medewerking aan het onderzoek verlenen.

Naast het onderzoek van Kennispunt Twente inventariseert de Federatie van Enschedese Voetbalverenigingen bij alle 23 clubs in de gemeente Enschede of er bereidheid bestaat om op vrijwillige basis een convenant te sluiten om bij de senioren (met uitzondering van het eerste elftal bij de mannen) en junioren (O13 t/m O19) per elftal/team enkele wedstrijden per seizoen van de zaterdag naar een andere speeldag te verplaatsen. In Enschede gaat het om 200 elftallen die nu op zaterdag spelen.

Het bestuur