Lidmaatschap

Kom voetballen bij Victoria ’28!

Aanmelden  / Overschrijven / Afmelden

Je kunt je digitaal aanmelden bij Victoria ’28.

Je kunt je daarnaast aanmelden via de KNVB site:

(voorwaarden lidmaatschap treft u hieronder aan)

Zodra je bent ingeschreven zal je door de hoofdleider van de betreffende leeftijdsgroep worden uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst. Hier wordt je onder andere geïnformeerd over Victoria ’28, jouw team, trainingstijden en de wedstrijden.

Ben je tussen de 4 en 11 jaar ?

Iedere maandag en woensdag bestaat de mogelijkheid te proeven aan het voetballen bij onze club. Ouder(s)/begeleider(s) kunnen zich voor de training melden bij de ledenadministratie of rechtstreeks bij de coördinator op het veld. Zorg dat je kind sportieve kleding aan heeft, grote kans dat het kind gelijk kan meedoen!

Je kind mag vier weken op proef meetrainen en als het daarna nog steeds leuk is gaan we inschrijven.

Kinderen van 4, 5 en 6 jaar noemen we mini’s, zij trainen op maandagen en woensdagen van 18:00-19:00 uur. Deze groep speelt niet in competitie. Kinderen van 7 t/m 11 (soms 12) jaar noemen we pupillen, zij trainen ook op de maandagen en woensdagen, van 18:00-19:15. Deze groep speelt competitie 6 tegen 6 of 8 tegen 8.

Wanneer tijdens de proefperiode blijkt dat voetbal toch niets is voor uw kind, dan kunt u dit op de maandagavonden tussen 18.00 uur en 19.30 uur melden bij de ledenadministratie.

Overschrijven van/naar andere voetbalclub

Wanneer je overstapt naar een andere voetbalclub, dan wordt dit overschrijven genoemd. Het is elke speler natuurlijk toegestaan om zich over te schrijven naar een andere club, echter aan het overschrijven zitten wel regels verbonden. Huisregels van de verlatende club dienen in acht te worden genomen, denk hierbij aan het betalen van contributiegelden (ook achterstallig) en inleveren van geleende sponsorkleding/-materialen. Wanneer aan de huisregels van de verlatende club is voldaan kan de speler zonder problemen (blokkades) worden overgeschreven, indien dit niet het geval is dan kan de verlaten club blokkades ingeven bij de speler waardoor de overschrijving niet doorgevoerd kan worden.

Let op: de KNVB hanteert voor selectiespelers (A-categorie) een deadline van 15 juni. Overschrijvingen van A-categorie spelers na deze datum worden niet in behandeling genomen.

Sinds begin 2016 gaat het overschrijven digitaal. Zie hieronder de toelichting:

Overschrijven naar Victoria ’28 (vanaf een andere club)

Je meldt je bij ons aan als nieuw lid en meldt dat je van een andere vereniging komt. Zorg ervoor dat je aan de huisregels van de oude club hebt voldaan.

We hebben begin juni altijd speciale overschrijving avonden. Kijk op onze website voor meer info omtrent deze data, zie kopje Nieuws.

Overschrijven van Victoria ’28 (naar een andere club)

Om blokkades van ons te voorkomen het verzoek aan de vertrekkende speler om zijn/haar contributiegelden te hebben voldaan en eventuele geleende sponsorkleding te hebben ingeleverd. De vertrekkende speler kan zich bij de nieuwe club aanmelden als nieuw lid en de nieuwe club zal de aanvraag overschrijving verder afhandelen.

Spelerspassen ten tijde van het overschrijven

Door de mogelijkheid om digitaal over te schrijven is het geen noodzaak meer om de spelerspas bij de oude club op te halen. Vanaf seizoen 2017/2018 zijn ook de spelerspassen digitaal.

Overschrijven van en naar buitenlandse club (buiten Nederland)

Dit gaat nog steeds op de oude wijze via een overschrijvingsformulier. De Nederlandse club dient een overschrijvingsformulier in te vullen en op te sturen naar KNVB Zeist. De buitenlandse club meldt de speler aan/af bij hun voetbalbond, waarna beide bonden de overschrijving verder afhandelen.

Uitschrijven/Overschrijven

Als je geen lid meer wilt zijn van onze voetbalclub dan kan je je vóór 30 juni uitschrijven of overschrijven. Je kunt je het hele jaar uitschrijven of overschrijven maar je blijft contributie plichtig tot en met 30 juni van het lopende seizoen. Dit is een KNVB regel.

Uitschrijven kan alleen schriftelijk per e-mail: ledenadministratie@victoria28.nl

Lidmaatschap: Algemene informatie
Lidmaatschap en contributie

Een lidmaatschapsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

Contributie dient voor een geheel seizoen betaald te worden (Juli t/m Juni). Leden die zich na de winterstop inschrijven betalen voor een half seizoen contributie (Januari t/m Juni).

Indien een lid zich tijdens het seizoen inschrijft wordt de volledige contributie voor het gehele seizoen berekend, met uitzondering indien het lid zich na de winterstop inschrijft, dan wordt een half seizoen berekend. (bv. inschrijving in Oktober wordt de jaarcontributie in één keer berekend of in 8 gelijke termijnen i.p.v. 12 gelijke termijnen, inschrijving in Februari wordt de jaarcontributie gedeeld door twee in één keer berekend of in 4 gelijke termijnen i.p.v. 6 gelijke termijnen) 

De contributie wordt vooraf gefactureerd aan het einde van de maand. De maand Juli wordt als uitzondering de eerste week van Juli gefactureerd.

Vanaf 1-3-2023 is de contributie als volgt:

  • € 336,00 per jaar of 12 termijnen van € 28,00 per maand voor Senioren
  • € 300,00 per jaar of 12 termijnen van € 25,00 per maand voor JO15-JO19
  • € 270,00 per jaar of 12 termijnen van € 22,50 per maand voor JO9-JO13 pupillen
  • € 180,00 per jaar of 12 termijnen van € 15,00 per maand voor Mini’s
  • € 120,00 per jaar of 12 termijnen van € 10,00 per maand voor Niet spelende leden

Ere-leden en vrijwilligers betalen geen contributie.

Een speler wordt niet voor wedstrijden opgesteld indien de contributie, zonder toestemming, 2 maanden niet betaald is. Zodra de volledige achterstand voldaan is mag de speler weer mee doen aan wedstrijden.

“Stichting Leergeld”

Leergeld Enschede vergoedt o.a. de contributie van een sportvereniging of betaalt muziek- of danslessen. Ook zorgt Leergeld ervoor dat kinderen over de juiste kleding en attributen beschikken. Is uw inkomen uit een uitkering, baan in loondienst of onderneming niet hoger dan 120% van het sociaal minimum (bijstandsniveau)? Dan kunt u bij Leergeld een aanvraag indienen, zij betalen dan (een deel van) de kosten. Want: Leergeld Enschede en Victoria’28 willen dat ook uw kind mee kan doen!

Maakt u al gebruik van Leergeld Enschede? Vraag dan elk seizoen verlenging aan!

Meer informatie? Bel met Leergeld Enschede, 053 – 203 40 19 (maandag t/m donderdag van 09.00 – 12.00 uur) of kijk op de website www.leergeld.nl/enschede/. “

Wedstrijdtenue

Ben je een nieuw spelend lid dan wordt er de eerste maand € 47,50 extra geïnd via de automatische incasso. Dit is een eenmalige inschrijf en administratie kostenbijdrage bij aanvang van het lidmaatschap. Ons tenue, een shirt en broek worden voor wedstrijden ter beschikking gesteld en gewassen door de club. Ze mogen niet mee naar huis worden genomen. Wedstrijdsokken behorende bij het wedstrijdtenue moeten door de speler zelf worden aangeschaft. Deze sokken zijn te koop op de zaterdagen in de kantine (kosten € 10,00).

Spelerspassen vanaf Jeugd Onder 12 (D-teams)

Vanaf het moment dat je in een Jeugd Onder 12 team (D-team) of hoger speelt heb je een spelerspas nodig. Met deze pas moet je je legitimeren voor een wedstrijd. De leider / teammanager van het team beheert alle digitale passen. Ben je een nieuwe speler bij onze club of wordt je D pupil dan wordt er door de KNVB een digitale spelerspas voor je aangemaakt. De hoofdleider en/of leider/teammanager zullen een foto van je maken en ervoor zorgen dat deze op de spelerspas komt. De foto dient ervoor dat de speler zich kan legitimeren bij wedstrijden.

Let op:

Je mag niet spelen zonder volledige digitale spelerspas (dus met foto). Doe je dit wel dan kan dit verregaande straffen van de KNVB opleveren voor jezelf en de club.