Lidmaatschap

Kom voetballen bij Victoria ’28!

Aanmelden  / Overschrijven / Afmelden

Je kunt je persoonlijk of schriftelijk aanmelden bij Victoria ’28. Persoonlijk aanmelden kan op de maandagavond tussen 18:30 uur en 20.30 uur. Let op: Geen inschrijvingen tijdens schoolvakanties, winterstop en zomerstop. Schriftelijk aanmelden kan via de website www.victoria28.nl. Download daar het aanmeldformulier en vul deze in. Daarna kun je het ingevulde aanmeldformulier op de volgende manieren naar ons sturen:

Zodra je bent ingeschreven zal je door de hoofdleider van de betreffende leeftijdsgroep worden geïnformeerd over jouw team, trainingstijden en de wedstrijden.

Ben je tussen de 4 en 8 jaar ?
Iedere maandag en woensdag bestaat de mogelijkheid te proeven aan het voetballen bij onze club. Kinderen kunnen gelijk meedoen met de training van de Victoria ’28 voetbalschool en een aantal proeftrainingen volgen. Ouder(s)/begeleider(s) dienen zich voor aanvang te melden bij het trainingsteam met een ingevuld aanmeldformulier. Zonder dit formulier kan uw kind niet deelnemen aan de training of proeftraining. Het trainingsteam zal op de aanmeldformulieren aangeven of er een proefperiode is afgesproken en vervolgens het aanmeldformulier afgeven bij de ledenadministratie. Een proefperiode duurt 4 weken! Zonder tegenbericht wordt de aanmelding definitief verwerkt door de ledenadministratie en is uw kind lid van Victoria ’28. Wanneer uw kind definitief lid is, mag hij/zij pas wedstrijden spelen (= speelgerechtigd).

Wanneer tijdens de proefperiode blijkt dat voetbal toch niets is voor uw kind, dan kunt u dit op de dinsdagavond tussen 19:00 en 20:00 uur melden bij de ledenadministratie en wordt het aanmeldformulier aan u teruggegeven. Graag afmelden voor einde proefperiode!

Alleen op maandagavond tussen 18:30 uur en 20.30 uur kunt u informatie krijgen over onze club, de proefperiode en kan de inschrijving met u worden besproken, zie ook kopje Inschrijven.

Inschrijven
Persoonlijk inschrijven alleen op maandagavond tussen 18:30 uur en 20.30 uurechter geen inschrijvingen tijdens schoolvakanties, Winterstop en Zomerstop!
Inschrijven op afspraak kan alleen worden aangevraagd via ledenadministratie@victoria28.nl.

Meenemen => Legitimatiebewijs en ingevuld aanmeldformulier

Hieronder het aanmeldformulier.

pdf icon Inschrijfformulier Victoria ’28

Ga eventueel meteen door naar de pagina Lid worden.

Overschrijven van/naar andere voetbalclub

Wanneer je overstapt naar een andere voetbalclub, dan wordt dit overschrijven genoemd. Het is elke speler natuurlijk toegestaan om zich over te schrijven naar een andere club, echter aan het overschrijven zitten wel regels verbonden. Huisregels van de verlatende club dienen in acht te worden genomen, denk hierbij aan het betalen van contributiegelden (ook achterstallig) en inleveren van geleende sponsorkleding/-materialen. Wanneer aan de huisregels van de verlatende club is voldaan kan de speler zonder problemen (blokkades) worden overgeschreven, indien dit niet het geval is dan kan de verlaten club blokkades ingeven bij de speler waardoor de overschrijving niet doorgevoerd kan worden.

Let op: de KNVB hanteert voor selectiespelers (A-categorie) een deadline van 15 juni. Overschrijvingen van A-categorie spelers na deze datum worden niet in behandeling genomen.

Sinds begin 2016 gaat het overschrijven digitaal. Zie hieronder de toelichting:

Overschrijven naar Victoria ’28 (vanaf een andere club)

Je meldt je bij ons aan als nieuw lid en meldt dat je van een andere vereniging komt. Je kunt natuurlijk alvast ons aanmeldformulier downloaden van onze site en invullen. Zorg ervoor dat je aan de huisregels van de oude club hebt voldaan. Wat heb je verder nog nodig:

  • Ingevuld aanmeldformulier
  • Legitimatiebewijs

We hebben begin juni altijd speciale overschrijvingsavonden. Kijk op onze website voor meer info omtrent deze data, zie kopje Nieuws. Langskomen op maandagavond tussen 18:30 uur en 20.30 uur kan ook, behalve tijdens de schoolvakanties, Winterstop en Zomerstop.

Overschrijven van Victoria ’28 (naar een andere club)

Om blokkades van ons te voorkomen het verzoek aan de vertrekkende speler om zijn/haar contributiegelden te hebben voldaan en eventuele geleende sponsorkleding te hebben ingeleverd. De vertrekkende speler kan zich bij de nieuwe club aanmelden als nieuw lid en de nieuwe club zal de aanvraag overschrijving verder afhandelen.

Spelerspassen ten tijde van het overschrijven

Door de mogelijkheid om digitaal over te schrijven is het geen noodzaak meer om de spelerspas bij de oude club op te halen. Vanaf seizoen 2017/2018 zijn ook de spelerspassen digitaal.

Overschrijven van en naar buitenlandse club (buiten Nederland)

Dit gaat nog steeds op de oude wijze via een overschrijvingsformulier. De Nederlandse club dient een overschrijvingsformulier in te vullen en op te sturen naar KNVB Zeist. De buitenlandse club meldt de speler aan/af bij hun voetbalbond, waarna beide bonden de overschrijving verder afhandelen.

Uitschrijven/Overschrijven
Als je geen lid meer wilt zijn van onze voetbalclub dan kan je je vóór 30 juni uitschrijven of overschrijven. Je kunt je het hele jaar uitschrijven of overschrijven maar je blijft contributie plichtig tot en met 30 juni van het lopende seizoen. Dit is een KNVB regel.

Uitschrijven kan alleen schriftelijk per e-mail: ledenadministratie@victoria28.nl

Lidmaatschap: Algemene informatie

Lidmaatschap en contributie
Een lidmaatschapsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Contributie dient voor een geheel jaar betaald te worden.

Vanaf 1-1-2019 is de contributie als volgt:

  • € 324,00 per jaar of 12 termijnen van € 27,00 per maand voor Senioren
  • € 288,00 per jaar of 12 termijnen van € 24,00 per maand voor A-B-C junioren
  • € 258,00 per jaar of 12 termijnen van € 21,50 per maand voor D-E-F pupillen
  • € 108,00 per jaar of 12 termijnen van € 9,00 per maand voor Mini’s en Niet spelende leden

Een speler wordt niet voor wedstrijden opgesteld indien de contributie, zonder toestemming, 2 maanden niet betaald is. Zodra de volledige achterstand voldaan is mag de speler weer mee doen aan wedstrijden.

Wedstrijdtenue
Ben je een nieuw spelend lid dan wordt er de eerste maand € 47,50 extra geïnd via de automatische incasso. Dit is eenmalig een bijdrage voor het tenue bij aanvang van het lidmaatschap. Shirt en broek worden voor wedstrijden ter beschikking gesteld en gewassen door de club. Ze mogen niet mee naar huis worden genomen. Wedstrijdsokken behorende bij het wedstrijdtenue moeten door de speler zelf worden aangeschaft. Deze sokken zijn te koop in de kantine (kosten € 10,00).

Spelerspassen vanaf Jeugd Onder 12 (D-teams)
Vanaf het moment dat je in een Jeugd Onder 12 team (D-team) of hoger speelt heb je een spelerspas nodig. Met deze pas moet je je legitimeren voor een wedstrijd. De leider / teammanager van het team beheert alle digitale passen. Ben je een nieuwe speler bij onze club of wordt je D pupil dan wordt er door de KNVB een digitale spelerspas voor je aangemaakt. De hoofdleider en/of leider/teammanager zullen een foto van je maken en ervoor zorgen dat deze op de spelerspas komt. De foto dient ervoor dat de speler zich kan legitimeren bij wedstrijden.

Let op:
Je mag niet spelen zonder volledige digitale spelerspas (dus met foto). Doe je dit wel dan kan dit verregaande straffen van de KNVB opleveren voor jezelf en de club.