Nieuwsjaarstoespraak 2023

Woensdag, 1 februari, 2023

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 14 januari j.l. heeft onze voorzitter, Gerard Tenniglo, de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak gehouden. Hieronder de gehele toespraak.

Beste aanwezigen, beste Victorianen,

Het is een goed gebruik om aan het begin van een nieuw jaar nog eens terug te kijken naar het afgelopen jaar 2022. Was het een goed jaar? Ik durf te stellen van niet.
We zijn deze bijeenkomst al begonnen met een minuut stilte voor de overleden leden of partners en familieleden. Voor hen was het zeker geen goed jaar. We zaten begin van dit jaar 2022 nog volop met corona en daarna met de naweeën hiervan. We moesten onze leden en vrijwilligers terugwinnen die tijdens de corona periode nieuwe hobby’s en bezigheden hadden ontdekt.

Net toen we met zijn allen weer aan het bijkomen waren van de corona-perikelen diende de volgende crisis zich aan. Door de Oekraïne oorlog worden we geconfronteerd met een enorm stijgende inflatie en absurd stijgende energiekosten en daarmee de zorg over de betaalbaarheid van sporten in verenigingsverband. Zo goed als de bedrijven en verenigingen tijdens de corona periode door de overheid werden geholpen met steun en subsidie om het hoofd boven water te houden, zo slecht worden we nu behandeld door het rijk en met name de lokale overheid
Kortom we moeten het toch echt zelf doen, we laten ons niet kennen en zullen met name de lokale bestuurders wakker schudden!

We gaan dit jaar uit van drie speerpunten:

  1. We gaan ons als bestuur niet verstoppen. Als we kijken naar onze vereniging behoren we met 863 leden tot de grotere spelers van Enschede. We groeien nog steeds en hebben daardoor best moeite om alles altijd in goede banen te kunnen leiden. Onze financiële positie is goed en degelijk, we hebben de lidmaatschapsgelden de laatste drie jaar niet verhoogd. We hebben een stevige positie in de zuidwijken, staan midden in de samenleving niet alleen met sport en bewegen maar juist ook maatschappelijk. Maar we moeten wel in de spiegel blijven kijken, is ons sport aanbod nog wel passend, willen we meer aanbieden met varianten als 7 tegen 7 voetbal, vriendenteams, een interne competitie, alleen trainen en geen competitie? Ik weet het niet maar we gaan er mee bezig. Dit jaar zal duidelijk worden hoe we straks in het nieuwe seizoen bezig gaan. We gaan met extra energie bezig met de nieuwbouw ontwikkelingen. We zien alle kansen in een samenwerking met FC Suryoye. In onze ogen past dit het beste om te komen tot een goede samenwerking in het nieuwe multifunctionele gebouw. De wethouder had hier een andere mening over en zette de verdere ontwikkeling on hold. Samen met de bestuurders van FC Suryoye hebben we een interview gehouden met de Tubantia in een poging de dialoog met de Gemeente weer op te starten Na het krant interview stond de voortgang een hele tijd stil maar alle aandacht heeft zijn effect gehad, we overleggen weer op een constructieve manier met elkaar en dan komen we zo verwacht ik nu uiteindelijk uit bij een mooi nieuw en duurzaam verenigingsgebouw.
  2. Onze leden mogen zich niet verstoppen. We zijn een vereniging waar de leden samen de schouders er onder zetten en ons als bestuur vertellen wat we anders en beter moeten doen. Wakker worden: jullie zijn lid van de vereniging help ons daar mee door ons te informeren, problemen te signaleren maar ook bijdragen en meedenken aan de oplossingen. Met andere woorden help ons mee besturen Al vast dank hiervoor, pas dan kunnen wij als bestuurders ons werk goed doen. We hebben heel veel betrouwbare en betrokken leden. Ruim twee honderd van ons zijn vrijwilliger en helpen bij bardiensten, trainingen, klussen, schoonmaak, besturen en nog heel veel dingen. Leden sta op bied aan wat je te bieden hebt en kom ons helpen. Net als samen sporten is samenwerken in een bestuur of commissie geweldig leuk!!
  3. De beleidsmakers moeten ook hun kop niet in het zand steken, kom met echte hulp.
    Verenigingen zijn in 2022 helemaal ondergesneeuwd door alle mogelijke vormen van verenigingsondersteuning. Alsof verenigingsbestuurders zelf niet weten waar ze het beste mee geholpen zijn, hebben de beleidsmakers op alle niveaus lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk bedacht wat goed is voor de vereniging, vaak met alle goede bedoelingen en intenties. De vraag is echter of al die beleidsmakers wel op de goede manier in contact staan met de beslissers binnen de vereniging. Ik denk van niet, er moet een lokaal en nationaal beleid komen met de bijbehorende investeringen dat aansluit bij de wensen, behoeften, ambitieus en uitdagingen van de verenigingsbestuurders.
    Alleen de verenigingsbestuurders zijn in staat de verenigingen en daarmee de hele verenigingssport sector toekomstbestendig te maken. Een toekomstbestendige vereniging staat met beide benen in de samenleving en zweeft er niet boven.

Is het dan alleen maar kommer en kwel, gaat er dan niets goed?

Kom dan bijvoorbeeld zaterdagmorgen maar eens kijken om half negen, het wemelt van voetballertjes, ouders leiders en trainers. Auto’s met ouders en voetballertjes rijden af en aan.
Je ziet duidelijk dat we een bloeiende vereniging zijn waar volop gesport wordt. En met succes, de vele uren training betalen zich terug in diverse kampioenschappen en een hoog niveau waarop onze jeugdteams presteren. Maar voetbal is niet alleen maar prestatie, het is ook plezierig samen spelen, bewegen en genieten van de mini’s die massaal achter de bal aanrennen tot de Walking Football teams die minder hard rennen en toch net zoveel plezier beleven aan het spelletje
We zijn blij met de ontwikkeling die ons eerste team doormaakt, de jeugd wordt prima ingepast en er wordt aantrekkelijk gevoetbald.
Ook de overige senioren teams die op vrijdag, zaterdag en zondag spelen zowel op prestatief als recreatief niveau genieten van het voetbal.

Maar ons motto is : Victoria is meer dan voetbal. Dit zie je terug op alle dagen van de week, er is van ’s morgens tot ’s avonds beweging op ons park. De kinderen van thuis@ hebben hun plekje gevonden, de biljarters spelen hun competities, de bridgeclub is er elke week, we hebben een linedance groep op zondagavond, het repair cafe draait na de corona weer volop.

Zo is er naast de voetbal juist veel maatschappelijke activiteit, en in mijn ogen is dit allemaal noodzakelijk om als vereniging een levende en duurzame toekomst te hebben midden in de zuidwijken van Enschede Hiervoor passen we onze interne structuur aan om toch vooral voorbereid te zijn op de nieuwe samenwerkingen en ontwikkelingen

Ik wens u allen nogmaals een sportief en gelukkig nieuwjaar in goede gezondheid!

Gerard Tenniglo, voorzitter vv Victoria’28