Gezocht!

Dinsdag, 8 september, 2015

Wilt u een activiteit organiseren? Of voorbereiden? Of éénmalig meehelpen bij een activiteit? De activiteitencommissie is terug van zomerreces en volop bezig met het vullen van de activiteitenagenda.

Naast inmiddels bekende activiteiten als bijvoorbeeld bingo, darts, bokbiertoernooi, frühshoppen en ouder-kind toernooi zijn er ook (her)nieuwede ideeën over een sponsorloop, sinterklaasfeest, sportcafé en voorwedstrijden bij het 1e elftal.

Om de kwaliteit (gemeten naar onze eigen maatstaven) te kunnen borgen en de activiteiten goed te laten verlopen kunnen ook wij niet zonder vrijwilligers.

Zowel voor de voorbereiding, organisatie als de uitvoering van de activiteiten kunnen we nog wel wat handjes gebruiken!!

We weten dat er veel mensen zijn die iets willen doen voor de club, maar bang zijn dat het (te)veel tijd kost. Voor wat betreft de activiteiten geldt: de tijdsinvestering kunt u in overleg met de activiteitencommissie grotendeels zelf bepalen. De kans dat u dat u voor verrassingen komt te staan is daardoor te verwaarlozen. Alle hulp, klein of groot, is welkom!

Wil je ons na het lezen van bovenstaande een keer helpen bij een activiteit of zitting nemen in de activiteitencommissie, stuur dan svp een mail naar activiteiten@victoria28.nl.

Met vriendelijke groeten,

Edwin Prijs
Voorzitter Activiteitencommissie Victoria ’28