Corona Update

Vrijdag, 14 augustus, 2020

Volgende week beginnen de scholen weer en zullen het aantal trainingen op ons complex weer geïntensiveerd worden. Corona is echter nog steeds aanwezig in ons land en bezig aan een opleving, ook onder jongeren.

Wij doen daarom een beroep op jullie allemaal om de hygiëne maatregelen en de afstandsvoorschriften (anderhalve meter!) te respecteren.

We vragen onze leden van boven de 12 jaar afstand te houden van alle leiders en trainers en vragen aan de trainers om hetzelfde te doen richting de spelers!

Ouders zijn van harte welkom om weer te komen kijken, maar wij vragen ook jullie om langs de lijn afstand te bewaren ten opzichte van andere ouders en trainers/leiders.

LET OP:

Iedereen, van 18 jaar of ouder, die terugkeert van vakantie uit een land dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken ten tijde van het verblijf als ‘oranje’ of ‘rood’ risicogebied is aangemerkt, wordt geacht 14 dagen NIET op de clubaccommodatie aanwezig te zijn. Indien in deze periode diegene een Covid19 test heeft ondergaan met een negatieve uitslag wordt dit verbod opgeheven.

De kantine blijft gezien de terugkerende vakantiegangers en oplopende besmettingen vooralsnog gesloten tot 31 augustus.

De kleedkamers zullen weer open zijn, maar één seniorenteam past uiteraard niet in één kleedkamer. Hier wordt in de planning rekening mee gehouden.

We begrijpen dat deze maatregelen ‘lastig’ zijn en als ‘overdreven’ kunnen worden ervaren, maar Victoria’28 heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid en ook een wettelijke verplichting om deze maatregelen door te voeren.

We hopen met al deze maatregelen er aan bij te dragen dat we komend najaar kunnen blijven voetballen!

Namens het bestuur,

Evelijne Ruijs
Secretaris Victoria’28