Algemene Ledenvergadering 01-02-2023

Woensdag, 1 februari, 2023

Beste leden, Namens het bestuur van Victoria’28 nodig ik je van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering op woensdag 1 februari 2023 in de kantine van Victoria’28.

De vergadering begint om 20.00 uur.
De concept- agenda ziet er als volgt uit:

 1. Welkom en vaststellen agenda
 2. Notulen vorige vergadering, d.d. 6 april 2022 (zie verderop in deze uitnodiging)
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag (financieel)**
 5. Verslag Kascommissie
 6. Verkiezing kascommissie
 7. Vaststellen begroting
 8. Vaststellen contributie
  Voorstel is om het lidmaatschap te verhogen met 1 euro:
 • Niet spelend lid 10 euro
 • 35/45 + 17,00 euro
 • Mini’s 15,00 euro
 • Pupillen 22,50 euro
 • Junioren 25,00 euro
 • Senioren 28,00 euro

9. Verlenen van decharge aan het bestuur
10. Voetbaltechnische ontwikkelingen (toelichting Martin Bennink)
11. Ontmoetingscluster ontwikkelingen (toelichting Gerard Tenniglo)
12. Stand van zaken multifunctionele (sport)accommodatie op Sportpark Wesselerbrink-Zuid
13. Afscheid huidige secretaris
14. Rondvraag (graag vragen vooraf doorgeven aan secretaris@victoria28.nl)
15. Sluiting

Agendapunt 13: Onze secretaris gaat stoppen na de ALV. Wij willen u vragen wilt u, kunt u, of weet u iemand om ons te helpen, neem dan even contact op met onze voorzitter Gerard Tenniglo, (voorzitter@victoria28.nl of 0640143380).Voor deze functie vragen we nadrukkelijk aan zowel mannen én vrouwen hier over na te denken en te reageren.

** De financiële stukken zijn, op aanvraag, ter inzage bij Victoria ‘28 beschikbaar. Aanvraag voor inzage indienen voor maandag 23 januari 2023, 18:00 uur via penningmeester@victoria28.nl.
Mocht je nog andere agendapunten willen bespreken, mail deze dan ook uiterlijk voor 23 januari aan de secretaris@victoria28.nl

We vinden het erg fijn als zoveel mogelijk leden aanwezig zijn!

Met vriendelijke groet,
Bestuur van V.V. Victoria ‘28