Voetballen met plezier

Maandag, 16 september, 2019

Van het Bestuur: Als Victoria’28 hebben we voetballen met plezier hoog in ons vaandel staan en niet voor niets hebben we hier aan toegevoegd dat wij een fatsoenlijke vereniging willen zijn en blijven. Toch hebben wij als bestuur het besluit genomen, net als collega clusterverenigingen Achilles en Rigtersbleek, om op 11 september jl. niet het manifest “Voetballen met plezier” te ondertekenen.

Deze ondertekening vond met de nodige publiciteit plaats in de Grolsch Veste in aanwezigheid van de directeur van de KNVB de heer van der Zee. Het feit dat wij dit manifest niet ondertekend hebben vraagt om een nadere toelichting door onze voorzitter.

Lidmaatschap Federatie Enschedese Voetbalverenigingen (FEV)

Eerder dit jaar hebben wij besloten om ons lidmaatschap van de FEV te beëindigen. Dit besluit hebben we genomen om dat wij al geruime tijd niet de gezamenlijkheid en het mandaat binnen het voetballandschap in Enschede voelen. Toen er dan ook van alle kanten berichten kwamen dat clubs uit de regio niet meer in Enschede wilden spelen en er een zeer ernstig incident plaats vond bij Phenix moest er zo nodig een manifest opgesteld worden. Partijen uit Enschede en daarbuiten gingen goede sier maken met het initiatief. Partijen die herhaaldelijk de signalen genegeerd hebben gingen onderzoek doen naar het incident en kwamen tot de conclusie dat er geen schuldigen aan te wijzen zijn.

Het manifest vinden wij dan ook een symbolisch moment waarmee juist die partijen die ons in de kou lieten staan goede sier gaan maken. Wij krijgen echter het idee dat het beeld bestaat dat de grotere verenigingen, waar ook Victoria’28 toegerekend wordt, zichzelf maar moeten redden. De veelal kleinere clubs worden voortgeholpen waardoor er een scheefheid ontstaat.

Wij zijn juist voor samenwerking en saamhorigheid maar dit kan alleen als iedereen de ander respecteert en gelijk behandeld. Mede door dit alles en op basis van het recente verleden, met alleen het ophangen van banners e.d., maakt dat wij geen heil zien in een nieuw manifest.

Veilig sportklimaat en plezier in voetbal

Als bestuur van Victoria’28 hebben we het besluit genomen om het verbeteren van het sportklimaat en het plezier terug te brengen juist door het nemen van een aantal maatregelen die ook concreet te zien zijn en waarbij onze leden betrokken worden. Deze acties zijn:

  1. Voor de leiders en trainers is, in samenwerking met een professionele partner (ALIFA), een training “omgaan met gedrag en normen en waarden” opgezet. De eerste groep gaat hier binnenkort al mee starten
  2. We hebben een gedragscommissie ingesteld bestaande uit onze clustermanager Martijn Koop, Jeroen van der Steeg en een professionele medewerker van ALIFA Mario Delogu. Zij gaan incidenten, wangedrag van leden en problemen op en rond de velden onderzoeken en waar nodig maatregelen treffen.
  3. Binnen de club komt een vertrouwenspersoon.

Wij verwachten van onze acties en maatregelen meer dan een krabbel onder een manifest, waarvan wij de inhoud natuurlijk wel onderschrijven.

Ik vertrouw erop dat we met dit bericht ook onze kant van de zaak hebben laten horen. De berichtgeving was, ondanks het zenden van duidelijke persberichten aan betrokkenen, wel heel eenzijdig.

Namens bestuur vv Victoria’28

Gerard Tenniglo, voorzitter