Voetbal.nl – app

De nieuwe Voetbal.nl app is nu beschikbaar. Download hem nu en stel je account in met het emailadres waarmee je bij Victoria ’28 bent ingeschreven in de ledenadministratie. Op deze wijze krijg je relevante informatie over je eigen team(s), voorkeurstaken, trainingen, evenementen, vergaderingen en bijeenkomsten. Ook binnen je team kun je zaken als aanwezigheid en autoindeling met elkaar delen. Super handig om op de hoogte te blijven van alles wat er binnen je team en Victoria ’28 afspeelt.

Als je de voetbal.nl app gaat installeren zal er gevraagd worden om je te registreren of in te loggen. De volgende situaties kunnen zich voordoen.

1. Je hebt al een account van Voetbal.nl. Je kunt inloggen met je bestaande account. Bij het inloggen wordt er wel gevraagd om het emailadres opnieuw te koppelen. Zorg dus dat je het emailadres gebruikt waarmee je bij Victoria ’28 in de ledenadministratie bekend bent.

Hoe weet ik met welk emailadres ik bekend ben bij Victoria ’28 Het adres waarop je doorgaans de mailtjes van Victoria ’28 ontvangt is het adres waarmee je bij Victoria ’28 bekend bent. Mail sturen naar de ledenadministratie van Victoria ’28.

2. Je hebt nog geen account. Via registreren kun je een nieuw account aanmaken. Zorg er wederom voor dat je een emailadres gebruikt waarmee je bij Victoria ’28 bekend bent.

3. Je hebt een bestaand account bij Voetbal.nl waarvan je de inloggegevens niet meer weet en daarmee het aanmaken van een nieuw account belemmert. Neem even contact op met de ledenadministratie  .

4. Je hebt al een account aangemaakt via de wedstrijdzaken app. Je kunt dit account gewoon gebruiken om in te loggen in de Voetbal.nl app. De koppeling is reeds gelegd.