Verslag Nieuwjaarsreceptie 2015

Woensdag, 7 januari, 2015

Allereerst willen wij u veel geluk en gezondheid voor het nieuwe jaar toewensen! Het zit er weer op, een heel jaar vol voetbal, sportiviteit en activiteiten. De onlangs gekozen voorzitter Jeroen Schuurman mocht zijn eerste nieuwjaarstoespraak houden tegenover zo'n 100 belangstellenden. Hij kwam onder andere met een aantal nieuwtjes die de afgelopen weken tijdens de winterstop zich hebben afgespeeld.

Allereerst zal onze hoofdtrainer aan het eind van het seizoen de club als hoofdtrainer verlaten. Wel zal hij met zijn Voetbalschool Euregio verantwoordelijk blijven voor de voetbalschool voor de E & F jeugd. Michael wordt bedankt voor zijn inzet en we verwachten in ieder geval dat hij de ingeslagen weg voor de winterstop zal voortzetten om ons in ieder geval te handhaven in de 3e klasse.

Op dit moment zijn er nog onderhandelingen gaande met een eventuele opvolger. Zodra hier meer nieuws over is, zullen wij dit uiteraard via de gebruikelijke kanalen communiceren.

Samenwerking
Vervolgens gaf de voorzitter nogmaals aan dat er tijdens de Algemene Ledenvergadering het bestuur het advies heeft meegekregen om een tweetal opties uit werken aangaande de Vitale Sportvereniging (VSV). Een van de deze opties betrof continuering met de VSV. Met klem geeft hij aan “betrof” omdat een ieder vanuit de media wel zal hebben meegekregen dat de VSV niet langer een optie is. Details werden er niet gegeven, maar op dit moment zijn er onderhandelingen met een tweetal partijen die het concept omarmen en uit kunnen voeren. Streven is om in ieder geval voor 1 februari meer duidelijkheid te kunnen geven hierover.

Met deze situatie komen we gelijk op het volgende punt; De situatie met de VSV heeft ons dichterbij een samenwerking met de buren, de Enschedese Boys, gebracht. We hebben de intentie uitgesproken om na afronding van het traject van het vinden van een nieuwe maatschappelijke partner, om de samenwerkingsgesprekken intensief op te gaan pakken. De eerste handboeken van de KNVB zijn hierbij al uit de kast getrokken.

Financieel
Dan de financiële situatie die ons nu al jaren als club bezighoudt. Budgettair gezien zijn de afgelopen drie jaar grote stappen in de goede richting gezet. Zo ook afgelopen jaar. In de ALV is er hier uitvoerig op in gegaan. Er komen steeds meer nieuwe sponsoren bij. Zo hebben we vanaf het begin van dit seizoen in 100%Voetbal een nieuwe kledingsponsor gevonden. We werken ook hard aan het vinden van een nieuwe hoofdsponsor. Ondanks dat gemis, koersen we op een stabiele financiële basis.

Voetbalzaken
Uiteraard zijn we een voetbalvereniging en dan mag nieuws vanuit Voetbalzaken niet achterwege blijven. Voetbaltechnisch gezien gaat het ook de goede kant op. De Voetbalschool werpt zijn eerste vruchten af. Dit heeft geresulteerd in een flink aantal kampioenen.

Bij de pupillen de Voorjaarskampioenen E4 en E6 en over het gehele seizoen 2013/2014 werden de heren van Zondag 4 kampioen. De promotie van de B1 naar de Hoofdklasse mag hierbij natuurlijk niet ontbreken. Onlangs zijn daar bij de pupillen de volgende najaars kampioenen bijgekomen, namelijk de E3, E5, F3 en F4. Allen van harte gefeliciteerd!

Victoria ’28 ClubApp
Het volgende nieuwtje betrof de Victoria ’28 ClubApp, uitgelicht door bestuurslid Communicatie William Ras. Deze App is voor een ieder gratis te verkrijgen via de Apple Store (Iphone) of Playstore (Android). Deze App is als vervanging gekozen voor de onlangs opgeheven TV Oost Teletekst pagina. Op zoek naar iets wat we kunnen raadplagen betreffende uitslagen en standen, kwam de KNVB met deze oplossing. In de Victoria ‘28 ClubApp vindt u namelijk alle officiële data, zijnde de uitslagen per competitie, programma per competitie, standen en periodestanden. Ook vindt u hier de afgelastingen. Deze informatie wordt rechtstreeks uit Sportlink gehaald, dus up to date. Dus download de Victoria ’28 ClubApp en blijf volledig op de hoogte tijdens en na de wedstrijden.

Verklaring Omtrent Gedrag
Met ingang van seizoen 2015/2016 willen we binnen Victoria ’28 de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG ) gaan implementeren. In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Het cliché dat voorkomen belangrijker is dan genezen, opent binnen dit thema keer op keer onze ogen. Als vereniging zijn wij van mening dat er uniformiteit gecreëerd dient te worden. Daarom is er besloten om alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen te voorzien van een VOG. Pas dan kunnen wij als Victoria ’28 uitstralen dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten.

De Vrijwilligers
De voorzitter vervolgt zijn verhaal aangaande de vrijwilligers. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor Victoria ’28, maar zullen in de toekomst nog belangrijker gaan worden. Hun enorme inzet wordt vaak vanzelfsprekend gevonden, maar dat is het natuurlijk niet. Hij bedankt daarvoor alle huidige vrijwilligers. “Jullie zijn fantastisch! Zonder jullie is er geen club. Tevens hoop ik dat we ook in 2015 op jullie kunnen blijven rekenen. Leden die nog niet actief zijn als vrijwilliger wil ik oproepen om ook een steentje bij te dragen. Want de letter V in Victoria ’28 staat niet alleen voor Vriendschap, maar ook voor Vrijwilligers.”

Grote Clubactie
Afgelopen jaar hebben we weer meegedaan met de Grote Clubactie. Edwin Prijs, bestuurslid Activiteiten heeft ons bijgepraat en de opbrengst en de prijswinnaars bekend gemaakt. Hier zullen we u apart over informeren, aangezien we van mening zijn dat de topverkopers dit zeer verdienen!

Victoriaan en Team van het jaar
Dan waar elke Victoriaan elke nieuwjaarsreceptie weer op wacht, de verkiezing van de Victoriaan en Team van het jaar. Het bestuur heeft gemeend hier een titel aan toe te voegen. Binnen de vereniging zijn er ook zeer veel junioren die ten allen tijde klaar staan voor de club. Omdat we dit zeer toejuichen en stimuleren, hebben we de “Junior Victoriaan” in het leven geroepen. Hieronder de verkozen vrijwilligers van het jaar 2014 (die beiden op een later tijdstip zijn gehuldigd wegens afwezigheid):

Junior Victoriaan van 2014 is Daniel Hindriks. Hij krijgt deze prijs voor zijn tomeloze inzet als (assistent)scheidsrechter, keuken- en barmedewerker en het voor het uitvoeren van hand en spandiensten voor de club. Daniel, je bent een groot voorbeeld voor alle (jeugd)leden.

De Victoriaan van 2014 is Bertine Pellink. Bertine is nu al een paar jaar verantwoordelijk voor de ledenadministratie en onder leiding van haar staat dit nu als een huis. Bertine, bedankt voor het vele werk dat je verzet op de achtergrond.

En als laatste het team van 2014; De Financiële commissie. Deze commissie heeft de club de laatste jaren ondersteund op financieel gebied en er zorg voor gedragen dat we financieel er steeds beter voorstaan. De volgende heren behoren deze titel toe:

Herman Tip – Johnny Buursen – Johnny Pothast – Rien van de Schans

Jubilaressen
Als laatste mochten de jubilaressen niet vergeten worden. De speldjes en bijbehorende bossen bloemen werden overhandigd door de voorzitter.

25 jaar lidmaatschap
Ria van Rooy – Martin Vulker

40 jaar lidmaatschap
Robert Reimerink – Frits Ter Riet – Stevan Veltink – Marco Van Ooien

50 jaar lidmaatschap
Harrie Aarnink

Lid van Verdiensten
Als slagroom op het toetje werden er nog een viertal leden van Verdiensten gehuldigd.
Ria van Rooy – Michel Leferink – Hans Gering – Johnny Pothast

Allen van harte gefeliciteerd en bedankt voor jullie jarenlange lidmaatschap!

Ter afsluiting wijst de voorzitter er nogmaals op dat er kaarten verkrijgbaar zijn voor de wedstrijd FC Twente – Heracles op vrijdag 23 januari. U kunt zich nog aanmelden via wedstrijdsecretaris@victoria28.nl.

Hierna werd een ieder uitgenodigd voor een drankje aan de bar om het glas te heffen op het nieuwe jaar.

Hieronder een sfeerimpressie, Victorianen van het jaar en de jubilaressen.