Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Woensdag, 8 april, 2020

Beste leden en vrijwilligers, wij zijn blij met iedereen die zijn of haar steentje bijdraagt aan onze vereniging. Binnenkort vragen wij aan een ieder werkzaam bij Victoria’28 (ook vrijwilligers) om een VOG te overhandigen. Dit is een wettelijke verplichting waar alle sportverenigingen aan moeten voldoen.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Zie onderaan deze mail voor meer informatie over het hoe en waarom van de VOG.

Victoria’28 gaat binnenkort de VOG voor iedereen voor wie dit geldt aanvragen. Wij gaan dat digitaal doen (via https://www.reconi.nl/eherkenning/) en niet met formulieren. Wij zullen vanuit Victoria’28 wel eerst een email sturen met hierin de NAW-gegevens. Wij vragen aan de mensen voor wie dit geldt deze te controleren, aan te vullen of aan te passen waar nodig en vervolgens dit in een reply op de ontvangen mail terug te versturen. Ook als alle gegevens kloppen!

Hierna gaan wij over tot aanvragen van een VOG. U krijgt vervolgens bericht waarbij eventuele uitleg of instructie bijgesloten zal zijn. Dit gaat digitaal per email. Er zijn geen kosten aan verbonden omdat Victoria’ 28 de aanvraag doet.

Vragen? Problemen? E-mail: ontmoetingsclustermanager@victoria28.nl

Namens het bestuur,

Martijn Koop
Ontmoetingsclustermanager