Update kunstgrasvelden

Maandag, 28 november, 2016

Naar aanleiding van het Journaal van afgelopen zondag 27 november, zijn er nog steeds onduidelijkheden betreffende de situatie kunstgras en de veiligheid van onze voetballers. Hieronder een update omtrent deze kwestie.

Gelijk na de uitzending hebben we een email ontvangen van SBRcheck, de organisatie die ook voor ons de velden onderzoekt. Ook de gemeente Enschede heeft gelijk een reactie verzonden naar alle verenigingen. Beide mails kunt u hieronder lezen.


Reactie SBRcheck:

Datum: 25 november 2016 07:45
Onderwerp: Eerste vijftig kunstgrasvelden laten lage concentraties PAKs zien
Aan: info@sbrcheck.nu
Geachte SBRcheck-contactpersoon,

Bijgaand ontvangt u het persbericht dat wij vandaag hebben verstuurd naar de media waarin de resultaten van de eerste 50 velden worden toegelicht. Hieronder voor u in het kort de resultaten van de meting.

Dr. Ulbert Hofstra, coördinator van de onderzoeken bij SGS: “Het gaat nu om vijftig velden, dus de uitkomsten hiervan vormen een eerste indicatie. We hebben de velden onderzocht op de aanwezigheid van zowel de 10 PAKs die indertijd door VROM zijn vastgesteld, als de 18 PAKs die door de Europese REACH-wetgeving zijn gereguleerd. De meting van 10 PAKs laat gehaltes van 8,7 tot 42,0 mg/kg zien, terwijl 75 mg/kg de veilige norm is. De 18 PAKs uit de REACH-verordening zijn bepaald op 12,0 tot 78,1 mg/kg, waarmee alle velden zeer ruim onder de norm van 1000 mg/kg liggen.” De variatie binnen de gevonden gehaltes komt veelal door het verschil in aanlegmoment: hoe nieuwer de banden in het granulaat, hoe lager het gevonden gehalte PAKs.

“Het is goed om te zien dat de tot nu toe onderzochte velden ruim binnen de bekende normen blijven, ook binnen de strengere norm die we onszelf al jaren geleden hebben opgelegd”, stelt Kees van Oostenrijk van Vereniging Band en Milieu. “Uit de metingen die de producenten van SBR-granulaat regelmatig uitvoeren, blijkt dat het PAK-gehalte in het rubbergranulaat van autobanden al enige jaren steeds verder afneemt. De bandenbranche doet er alles aan om met nieuwe technologische kennis het gehalte nog verder terug te brengen.”

Wij wensen u een fijn weekend.

Met vriendelijke groet,

SBRcheck.nu
Joost Kester Jacobs


Hieronder de reactie van de gemeente Enschede

Date: ma 28 nov. 2016 om 16:04
Subject: Nieuwsitems kunsgras
To: Schilde, J. van de (ENS-MO-STAF) <j.vd.schilde@enschede.nl>

Geachte bestuursleden,

Gisteravond (zondag 27 november j.l.) is in de uitzending van het NOS-journaal om 20.00 uur een item behandeld over de mogelijke gezondheidsrisico’s van SBR-rubbergranulaat. In het item zijn enkele resultaten uit het onderzoek van de bandenbranche gepresenteerd en becommentarieerd door een toxicoloog. O.a. naar aanleiding hiervan zijn diverse berichten in de media die ingaan op het brancheonderzoek naar kunstgrasgranulaat.

Wij kunnen ons voorstellen dat het nieuwsitem (en andere berichtgeving) zorgt voor onrust bij uw vereniging. Bij de berichtgeving worden de uitkomsten van het onderzoek vergeleken met de consumentennorm voor chemische stoffen. Voor rubbergranulaat geldt echter een andere norm.

Er ontstaat een discussie met verschillende en vaak tegenstrijdige standpunten, meningen en interpretaties. Wij richten ons op de uitkomsten van het RIVM-onderzoek en zullen dan er naar handelen. Hoe meer feiten, hoe beter, maar nu conclusies trekken op basis van berichtgeving in de media over een onderzoek, is te voorbarig.

Naar aanleiding van het bericht hebben wij contact gehad met het RIVM en de GGD. Het RIVM en de GGD hebben aangegeven geen aanleiding te zien om hun advies te wijzigen. Namelijk dat er gesport kan worden op kunstgrasvelden met SBR-rubbergranulaat. Gemeente Enschede volgt het standpunt van het RIVM en wacht de uitkomsten van het onderzoek door het RIVM af. Medio december worden de uitkomsten van het RIVM-onderzoek verwacht.

Als u nog vragen heeft, kunt u terecht bij Sportaal, telefoon 053 – 488 89 00 of e-mail info@sportaal.nl

Met vriendelijke groet,
Joris van de Schilde
Senior Adviseur Maatschappelijke Ontwikkeling: aandachtsgebied Sport


Ondanks de huidige publicaties zijn er nog te weinig aanknopingspunten om een algeheel verbod in te stellen. Vooralsnog volgen we het advies op van de KNVB en de gemeente Enschede en zullen wachten op de uitkomst van het RIVM onderzoek aan het eind van dit jaar.

KNVB:
Kunstgras en rubbergranulaat vragen en antwoorden

Gemeente Enschede:
Voetbal kunstgrasvelden en vragen over gezondheidsrisico’s (update van 10 november)

Het bestuur van Victoria ’28 houdt de ontwikkelingen hierover nauwlettend in de gaten en zodra hierover meer informatie is zullen wij u via onze website op de hoogte houden.