Update kunstgraskorrels

Dinsdag, 20 december, 2016

Hieronder een update betreffende het extra onderzoek naar rubbergranulaat in kunstgras. Het bestuur van Victoria ’28 blijft de ontwikkelingen hierover volgen en als er meer informatie is betreffende eventuele aanvullende onderzoeken zullen wij u via onze website op de hoogte houden.

Gemeente Enschede:

Beste bestuursleden,

Zoals u wellicht al vernomen heeft is de uitkomst van het RIVM onderzoek bekend: Sporten op rubbergranulaat is veilig.

Onderzoek RIVM
In opdracht van minister Schippers van VWS heeft het RIVM extra onderzoek gedaan naar rubbergranulaat in kunstgras. Uit dit onderzoek blijkt dat de rubberkorrels niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Kinderen en volwassenen kunnen dus met een gerust hart sporten op de kunstgrasvelden. De GGD onderschrijft de uitslag van het onderzoek.

In rubbergranulaat zitten heel veel verschillende stoffen, maar deze komen slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij. Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar.

Het college vindt het belangrijk dat bewoners veilig en gezond kunnen sporten op kunstgrasvelden en is opgelucht dat de uitslag geruststellend is.

FEV Bijeenkomst 1 februari
Samen met de FEV willen wij graag aandacht schenken aan het onderwerp tijdens de reeds geplande FEV bijeenkomst op 1 februari.

Meer informatie
• Meer informatie vindt u op de website van het RIVM www.rivm.nl, de KNVB www.knvb.nl en de GGD:
https://www.ggdtwente.nl/actueel/nieuws/755-sporten-op-kunstgras-veilig
• Video RIVM https://www.youtube.com/watch?v=ywo6uMPJsgI
• U kunt ook bellen met de publieksinformatielijn geopend: 0800-0480.
• Heeft u specifieke vragen voor Enschede, bel dan met Sportaal telefoon 053 – 488 89 00 of e-mail info@sportaal.nl

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Joris van de Schilde

Senior Adviseur Maatschappelijke Ontwikkeling: aandachtsgebied Sport, gemeente Enschede


KNVB:

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat voetballen op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. De KNVB verwachtte duidelijke taal van het RIVM en die is nu gegeven.

De onzekerheid die er was om te voetballen op kunstgras met rubbergranulaat, is daarmee weg. Voetballers, ouders, clubs en KNVB kunnen nu verder. Het sein staat op veilig.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt vandaag dat er in rubbergranulaat heel veel verschillende stoffen zitten, maar dat deze slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrijkomen. Het schadelijk effect op de gezondheid is praktisch verwaarloosbaar. De KNVB vindt het belangrijk dat zijn leden veilig en gezond kunnen voetballen op kunstgrasvelden en heeft vertrouwen in de deskundigheid van het RIVM. Daarom volgt de KNVB de lijn uit de adviezen van het gepubliceerde overheidsonderzoek.

De KNVB blijft altijd alert op de eventuele bijverschijnselen van het spelen op kunstgras. De aanschaf en aanleg blijft een verantwoordelijkheid van de clubs en de overheid, maar toch heeft de afgelopen tijd geleerd dat de KNVB op dit vlak permanent kennis willen verzamelen.

Erkentelijk voor snelle reflex

De KNVB heeft steeds de richtlijnen en adviezen van het RIVM opgevolgd en blijft dat doen. Het RIVM is het instituut dat namens de overheid, dus namens ons allemaal, de enig aangewezene is voor kwesties op het gebied van milieu en volksgezondheid. In juni vroeg de KNVB om een nader onderzoek, dat kwam er en dat heeft ons gerustgesteld. De KNVB is de minister van VWS erkentelijk voor de snelle reflex op ons verzoek om nieuw onderzoek en het RIVM voor al zijn inspanningen de afgelopen twee maanden.

Bron: http://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/22638/rivm-voetballen-op-kunstgras-veilig


RIVM:

Sporten op rubbergranulaat is veilig

Publicatiedatum: 20 december 2016
Wijzigingsdatum: 20 december 2016
Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. In rubbergranulaat zitten heel veel verschillende stoffen, maar deze komen slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij . Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar.

Sporten op velden met rubbergranulaat
In rubbergranulaat zijn veel verschillende stoffen gemeten, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), metalen, ftalaten (weekmakers) en bisfenol A (BPA). Er is weinig variatie in de concentraties stoffen tussen de velden en tussen de meetpunten per veld. Daarmee geven de resultaten een goed beeld voor alle velden met SBR rubbergranulaat in Nederland.

Geen verband met leukemie
In de beschikbare wetenschappelijke informatie zijn geen signalen aangetroffen die duiden op een verband tussen sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie en lymfeklierkanker. Uit de samenstelling van de rubberkorrels blijkt dat de chemische stoffen die leukemie of lymfeklierkanker kunnen veroorzaken er niet (benzeen en 1,3-butadieen) of in heel lage hoeveelheid (2-mercaptobenzothiazol) in zitten. In het algemeen is er sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw een lichte stijging te zien in het aantal mensen tussen 10 en 29 jaar dat leukemie krijgt. Deze ontwikkeling is niet veranderd sinds de kunstgrasvelden in 2001 in Nederland in gebruik zijn genomen.

Advies om norm aan te passen
Het RIVM adviseert om de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor consumentenproducten. Rubbergranulaat moet momenteel voldoen aan de norm voor zogenoemde mengsels. De norm voor consumentenproducten is aanzienlijk strenger: deze staat veel lagere (100 tot 1000 maal minder) gehalten aan PAK’s toe dan de mengselnorm. Het gehalte PAK’s van het onderzochte rubbergranulaat ligt iets boven de norm voor consumentenproducten. Momenteel doet het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) onderzoek om te bezien welke norm voor rubbergranulaat wenselijk is.

Het RIVM heeft de afgelopen periode ook een onderzoek afgerond naar de consumentennorm voor rubberen valdempingtegels. De resultaten van dit onderzoek worden in de loop van de dag (20 december) gepubliceerd.

Meer informatie
Heeft u vragen over de resultaten van het onderzoek naar rubbergranulaat op kunstgrasvelden? Het RIVM heeft een publieksinformatielijn geopend: 0800-0480. U kunt ook kijken op de webpagina bij vragen en antwoorden.

Bron: Sporten op rubbergranulaat is veilig

Rapport RIVM: Beoordeling gezondheidsrisico’s door sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat