Uitleg gebruik AED (Automatische Externe Defibrillator)

Donderdag, 7 januari, 2016

Geachte leden, Helaas komt het steeds vaker voor dat mensen van verschillende leeftijden last krijgen van hartfalen. Dit is ook niet gebonden aan geslacht of afkomst.

innen Victoria zijn er nu twee AED aanwezig, dit zijn apparaten die met name in de eerste periode levens kunnen redden als ze goed worden gebruikt. Daarnaast is het van belang dat de mensen die ze willen gebruiken ook de ruimte krijgen om dit te doen.
Om meer mensen bekend te maken met het gebruik en de randvoorwaarden willen we bij Victoria instructieavonden organiseren. Deze avonden zijn bedoeld voor mensen die willen weten hoe een AED werkt en daarna wellicht een AED kunnen toepassen of de mensen die dit willen gaan toepassen goed kunnen assisteren.

Onze doelgroep is dan ook iedereen die geen training heeft gehad in het gebruik van de AED en hier over nadenkt of er meer van wil weten. Of u naderhand de AED ook gaat gebruiken hangt van uzelf af en is zeker geen must.

De training bestaat uit twee delen”
1 Uitleg theorie AED in groepen van ongeveer 10 personen;
2 Oefenen met een oefen AED.

Planning: 21 januari clubgebouw
Groep 1: 19.00 – 19.50 uur (max 10 personen)
Groep 2: 20.00 – 20.50 uur (max 10 personen)

Deze groepen zijn een eerste opzet en met name om te kijken hoe groot de belangstelling is. Mochten er veel meer geïnteresseerden zijn dan worden er meer avonden in 2016 georganiseerd. We delen in op basis van de melding en het voorkeursmoment.

Opgeven kan via: victoria28hoofdleiderd@gmail.com

Namens de Voetbalcommissie,
Sjoerd Silvius