Train de trainers nieuw initiatief bij Victoria’28

Dinsdag, 4 december, 2018

Via Helpdevoetbaltrainer.nl biedt Victoria'28 sinds kort ondersteuning aan hun jeugdvoetbaltrainers door het aanbieden van cursussen persoonlijke begeleiding. Onder de bezielende leiding van Marcel van Mourik leren de vrijwillige trainers bepaalde vaardigheden om teams uit deze leeftijdsgroepen de juiste training en begeleiding te bieden. Hieronder zijn verhaal.

Jeugdteams t/m JO11

Te weinig spelertjes krijgen voetbal op een goede, leuke en leerzame manier aangeboden. Vaak zijn dit alleen de spelers van de selectieteams die op een goede manier kunnen ontwikkelen. Bij de overige teams is dit vaak heel anders. Het verschil met selectieteams is op zich logisch want gediplomeerde trainers willen graag werken met selectieteams. De overige teams worden veelal getraind door niet gediplomeerde trainers wat (uitzonderingen daar gelaten) vervolgens duidelijk te zien is in het aanbod van training en begeleiding. Ook dat is weer logisch omdat deze trainers over het algemeen veel te weinig ondersteuning ontvangen in hoe je omgaat met spelertjes (gedrag, niveau, beleving en cultuur), welke training deze spelertjes nodig hebben, hoe je een training uitvoert of hoe je bij de wedstrijden de coaching doet.

Opzet van de cursus

De vereniging krijgt de mogelijkheid om alle niet gediplomeerde jeugdvoetbaltrainers een cursus Jeugdvoetbaltrainer aan te bieden. Deze cursus wordt gegeven bij de vereniging zelf en bestaat uit een cursusdeel van 3 bijeenkomsten (theorie en praktijk) en persoonlijke begeleiding bij het eigen team van de cursist.
Omdat iedere leeftijd weer een andere aanpak geeft heb ik 3 cursussen ontwikkeld;
– Jeugdtrainers voor teams t/m JO11
– Jeugdtrainers voor teams JO12 t/m JO15
– Jeugdtrainers voor teams JO16 t/m JO19

Trainers ontmoeten elkaar bij de cursus en gaan daardoor ook meer samenwerken. Zij oefenen in de praktijk en krijgen handvaten aangereikt. Praktijksituaties worden met elkaar besproken en er wordt van elkaar geleerd. Allemaal positieve voordelen voor de vereniging maar vooral voor de spelers hun teams. Het algemene leerdoel van de cursus is het opdoen van kennis en het aanleren van vaardigheden om trainingen en wedstrijden af te stemmen op leeftijd, niveau en beleving.

Primeur

Victoria’28 is de 1e vereniging in Enschede die hiervan gebruik maakt en op deze manier zijn vrijwillige trainers ondersteund. Complimenten voor Arjan Smoors en Paul Krabbe voor deze richting in de jeugdopleiding!

Wij zijn al gestart!

Op vrijdag 16 november ben ik gestart met de eerste groep trainers. Dit waren de trainers van teams t/m JO11. Met een kleine groep hebben de afgelopen 3 vrijdagavonden de cursus doorlopen. Daar heb ik kennisgemaakt met een aantal zeer enthousiaste trainers die het heel snel oppakken. Zij proberen het geleerde al echt toe te passen bij hun eigen teams en geven aan al verandering bij de spelers en ouders te zien. Maar zeker ook bij zichzelf.
Vanaf donderdag start ik met de persoonlijke begeleiding bij de eigen teams. Daar kijk ik erg naar uit.

En verder?

In januari start ik met de trainers van de teams JO12 t/m JO19. Een andere leeftijd die 11 tegen 11 spelen. Dit geeft weer andere aspecten aan het trainerschap. Hopelijk melden zich veel enthousiaste trainers zich aan.

Marcel van Mourik
Helpdevoetbaltrainer