Stichting Hart voor Victoria’28

Dinsdag, 5 september, 2017

In een eerder bericht hebben wij al vermeld, dat de V.V. Victoria’28 een hart heeft. Dit “Hart voor Victoria ’28” is op 1 oktober 1997 opgericht. In 2006 zijn we, om financieel onafhankelijk te zijn van de v.v. Victoria’28, een Stichting geworden. Dit betekent dus dat we binnenkort 20 jaar bestaan.

Het doel van de “Stichting” is om zoveel mogelijk personen bijeen te brengen die een hart voor Victoria ’28 hebben. Ook was de gedachte een club van 100 te creëren, die de voetbalclub op het juiste moment financieel of met een cadeau kan ondersteunen.

Het aantal donateurs van het “Hart” is door de jaren heen wat terug gelopen, waardoor wij ons afvragen, hoe lang houden wij het nog vol. In de eerste jaren zijn wij gegroeid naar een aantal van 110 donateurs. Op dit moment hebben wij nog 63 donateurs, die jaarlijks € 45,00 per persoon bijdragen aan onze “Stichting Hart voor Victoria’28”.

Hierbij nog een overzicht van de schenkingen die de afgelopen jaren aan de v.v. Victoria’28 zijn gedaan:

2000 Geluidsinstallatie 2006 Bijdrage legionella
2001 Meubilair 2007 Nieuwe radiotoren
2003 Jub. Sportcafe 2007 Sportcafe
2003 Schenking radiotoren 2008 LCD TV
2004 TV +beamer 2008 Aquarium
2004 Diascherm 2009 Standenbord
2005 Klok 2009 Beamer
2006 Wasmachines 2010 Financiële schenking

Vanaf de oprichting tot heden hebben wij een bedrag van ruim € 61.000, – aan v.v. Victoria ’28 geschonken. Wij kunnen daarom wel zeggen, dat wij in die 20 jaren heel belangrijk zijn geweest voor de v.v. Victoria’28 en dat ons voortbestaan niet in gevaar mag komen.

Daarom een oproep aan allen, die de v.v. Victoria’28 een warm hart toedragen, wordt donateur van onze Stichting, zodat wij ook de komende jaren de v.v. Victoria’28 kunnen blijven steunen.

U kunt zich aanmelden bij een van onze bestuursleden:

Naam Functie Telefoon Email
Dhr. H. Kerklau voorzitter 053-4775608 kerklauh@hotmail.com
Dhr. R. Bartels secretaris 053-4763564 r.c.bartels@home.nl
Dhr. A. Schepers penningmeester 053-5387183 ajschepers@hotmail.com
Dhr. F. ter Riet bestuurslid 053-4771192 rifri@home.nl