Sfeer impressie Algemene Ledenvergadering

Zondag, 23 november, 2014

Afgelopen woensdag was er weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Aangezien er ook dit jaar wat "zware" punten op de agenda stonden, werd de vergadering dit jaar goed bezocht. Deze opkomst geeft alleen nog maar meer aan dat we op de goede weg zijn en dat de betrokkenheid van onze leden groeiende is. Alle bezoekers bedankt voor jullie komst!

De vergadering werd ook dit jaar geleid door de penningmeester Erwin van Dijk wegens het gebrek aan een voorzitter. (Hier komen we later in het verslag nog op terug.) Gezien er de laatste jaren veel over het financiële beleid werd gesproken, was dat nog niet eens een verkeerde keuze. De penningmeester kon ons dit jaar in ieder geval vertellen dat we er als club financieel goed op vooruit zijn gegaan. Na 3 jaar hard werken en veel laten mogen we als lid trots zijn!

Als club hebben we zelfs een groot compliment gekregen van de heer Stefan de Wit, senior projectadviseur van Stichting Waarborgfonds Sport. “Mijn complimenten voor hetgeen jullie hebben gerealiseerd! Dat ziet er ineens een stuk positiever uit allemaal. Hopelijk is dat ook een stimulans voor alle vrijwilligers etc. om op de ingezette weg verder te gaan.” De status van Victoria ’28 wordt gewijzigd van problematisch naar redelijk.

Een ander zwaar punt op de agenda was de Vitale Sportvereniging. Het contract eindigt en we zullen als club ons moeten beraden over de toekomst. Het bestuur gaf een opsomming van de afgelopen 3 jaar. Zowel de voors en tegens werden doorgenomen. Hierop legde het bestuur een aantal scenario’s voor. De vergadering koos 2 scenario’s om door het bestuur te laten onderzoeken op haalbaarheid.

Na de zwaarwegende punten werden er een aantal luchtige, maar zeker net zo belangrijke punten besproken. Het bestuur kwam met het voorstel voor een aantal nieuwe bestuursleden. Nadat er gestemd was over de kandidaten kunnen we u nu mededelen dat het bestuur is uitgebreid met 3 “nieuwe” gezichten. Het belangrijkste van de benoemingen was dat de vereniging eindelijk weer over een voorzitter beschikt. Wij wensen alle nieuwe en bestaande bestuursleden heel veel wijsheid toe en hopen dat zij met ons de goede ingeslagen weg zullen blijven volgen. Hieronder de namen en bijbehorende functies van het nieuwe samengestelde bestuur.

Jeroen Schuurman Voorzitter (nieuw)
Luigi Lucchetti Secretaris (was niet herkiesbaar of aftredend)
Erwin van Dijk Penningmeester
Arjan Smoors Voetbalzaken
Klaas van Dorp Accommodatie
William Ras Communicatie (nieuw)
Edwin Prijs Activiteiten (nieuw)

 

Ook is er na de verkiezing een heuglijk nieuwtje verkondigd. Een van onze trouwe leden, en in het verleden een actieve lid die diverse functies heeft bekleed binnen de vereniging, is voorgedragen als Erelid. Na een opsomming van wat deze man heeft betekend voor de club kwam uiteindelijk de naam uit de grote hoed…… Nieuw en officieel aangenomen als Erelid mag ik u voorstellen, de heer Roel Bartels. Wij feliciteren dhr. Bartels met deze bijzondere eretitel!

2014-11-19 22.34.17

Na de rondvraag werd er eindelijk begonnen aan de felicitaties en een welverdiende drankje.