Reactie op online artikel TC Tubantia 24-11-2014

Maandag, 24 november, 2014

Geachte leden, vandaag 24-11-2014, is er op het digitale platform van de TC Tubantia het volgende bericht geplaatst; “Victoria’28 trekt zich terug uit de Vitale Sportvereniging”. Omdat de inhoud van het bericht onjuist is, willen wij hier als bestuur direct op reageren:

De strekking van het artikel is afkomstig van een derde partij, en niet op feiten gebaseerd. Wij hebben inmiddels een rectificatie geëist van de TCT, waarbij we de juiste inhoud hebben gecommuniceerd, zoals deze vorige week tijdens de Algemene Leden Vergadering met de leden besproken is. Vandaag wordt het bericht nog gewijzigd op de site van de TC Tubantia. (is inmiddels gewijzigd red.)
Of de wijziging ook nog mee wordt genomen bij het drukken van de papieren versie van morgen, is nog niet duidelijk. In dat geval volgt er donderdag een rectificatie in de papieren krant.

Victoria ’28 en de Enschede Boys zijn in 2012 gezamenlijk een overeenkomst met de Vitale Sportvereniging aangegaan. Deze overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar, overeenkomstig de duur van het project vanuit de gemeente, waarbij een groot deel van de kosten zijn gefinancierd.

Uit voorzorg en om alle opties open te houden, hebben wij als bestuur, in samenspraak met het bestuur van de Enschedese Boys,  de overeenkomst vanuit de stichting VictoriaBoys Pro-forma opgezegd. Omdat binnen onze vereniging de stem van de leden het zwaarst weegt, hebben wij op de Algemene Leden Vergadering de leden om advies gevraagd over dit onderwerp. Hier is een tweetal opties uit naar voren gekomen, die wij als bestuur zijnde verder gaan uitzoeken op haalbaarheid. Een van deze opties is juist continuering met de Vitale Sport Vereniging en wel gezamenlijk met onze partner, de Enschedese Boys.
In het bericht van de TCT wordt dan ook ten onrechte gesuggereerd, dat wij als Victoria ’28 eenzijdig en zonder overleg met de Enschedese Boys zouden hebben opgezegd.

Continuering van de samenwerking met de Vitale Sport Vereniging behoort wat ons betreft dan ook nog steeds tot de mogelijkheden.

Jeroen Schuurman
Voorzitter Victoria ‘28