Nieuwjaarstoespraak voorzitter Victoria’28

Woensdag, 6 januari, 2021

Graag had ik u allen persoonlijk willen toespreken op een echte nieuwjaarsreceptie. Vorig jaar was dit nog heel gewoon en dachten we er niet over na, maar in deze Corona periode is niets meer vanzelfsprekend. Ik ben blij dat we op deze manier toch met elkaar kunnen communiceren.

Het geeft mij de kans om u namens het bestuur van Victoria’28 allen een heel voorspoedig, gezond en sportief 2021 toe te wensen.
Ondanks alle beperkingen zijn we ook nu weer aan een nieuw jaar begonnen.

Als we terugkijken op 2020 wil ik graag eerst stil staan bij onze clubgenoten die in het afgelopen jaar zijn overleden; we denken met name aan Hans Beune die heel veel voor onze club heeft gedaan en aan Dennis Meijer onze ICT partner die veel te jong overleed. Ook denken we aan de overleden partners en andere familieleden van onze leden en vrijwilligers. Juist in deze moeilijke tijd is het goed dat we hier allemaal bij stilstaan.

We hebben ondanks Corona niet stil gezeten: het voetbalbeleidsplan werd uitgewerkt en voor zover mogelijk ook al ingevoerd, de opvang van Thuis@ en de entreeopleiding draaiden gewoon door en voor zover passend binnen de voorschriften konden we in ieder geval blijven trainen met de jeugd en gedeeltelijk met de senioren. Als een van de weinige verenigingen steeg ons ledental zelfs met bijna 15% ondanks de moeilijke tijden.
De noabergroep en het repaircafe uit de Helmerhoek hebben bij ons onderdak gevonden zodat ook de ouderen uit onze buurt ons weten te vinden. Zo worden we een echte ontmoetingsplek voor de Zuidwijken waar iedereen terecht kan.

Door de inzet van al onze mensen en omdat onze penningmeester goed gebruik heeft gemaakt van de verschillende steunmaatregelen van de gemeente Enschede en de Rijksoverheid, maar voorál omdat onze leden ons trouw bleven, hebben we het afgelopen boekjaar mat een kleine plus kunnen afsluiten. Dit ondanks dat onze kantine bijna het hele seizoen gesloten moest blijven!

Vooruitblik
Het bleek het afgelopen jaar heel duidelijk dat vooruit kijken onmogelijk was. Telkens veranderde de situatie weer en moesten we weer inspelen op nieuwe strengere regels. Toch is er ook goed nieuws want de gemeente heeft ons sportpark als een van de twee parken (samen met Avanti) aangewezen waar complete nieuwbouw plaats zal gaan vinden. Er komt bij ons een uitgebreid nieuw complex waarin een sporthal, de scholen uit de Helmerhoek, kantine en kleedkamers een plekje krijgen. In het voorjaar gaan we al bezig met het uitwerken van een programma van eisen en de verwachting is dat de Enschedese politiek voor de zomer een besluit zal nemen om de plannen definitief te maken. De daadwerkelijke bouw kan dan binnen twee tot drie jaar afgerond worden. Als u belangstelling heeft om mee te praten, meldt u zich dan bij het bestuur (voorzitter@victoria28.nl)
Onze vereniging is zeker in de onzekere tijden van nu een plek waar mensen plezier, sportiviteit en steun vinden, een plek waar we als vereniging zuinig op moeten zijn en we onze geschiedenis moeten koesteren. Ik wens u allen een goede gezondheid, veel geluk en plezier in 2021, en de borrel houden we tegoed!

Gerard Tenniglo
voorzitter vv Victoria’28