Nieuwjaarstoespraak voorzitter Tenniglo v.v. Victoria‘28

Maandag, 14 januari, 2019

Beste Victorianen welkom op deze Nieuwjaarsbijeenkomst. Fijn dat we elkaar hier vandaag zien. Ik wil graag beginnen om u allen namens het bestuur een heel voorspoedig gezond en sportief 2019 toe te wensen. We staan weer aan de start van een heel nieuw jaar, een jaar waar ook voor Victoria veel gaat en ook moet gebeuren.

Vooruitblik 2019

Allereerst op voetbaltechnisch gebied. Hier zal Paul Krabbe als coördinator, samen met de trainers invulling aan gaan geven. Zo willen we een duidelijk onderscheid gaan maken tussen prestatie en recreatie al vanaf de vroege jeugd. Zowel voor de prestatie als ook voor de recreatie elftallen is het belangrijk om zoveel mogelijk bij elkaar te blijven. Dit is niet alleen plezierig voor de trainers en spelers maar ook voor de ouders en begeleiders. Zo kunnen we allemaal een betere band opbouwen.

Samen met een vertegenwoordiging van spelers, trainers en leden wil het het bestuur serieus gaan kijken naar de mogelijkheden om ook zaterdag seniorenvoetbal bij Victoria’28 mogelijk te maken. Dit kun je in deze tijd niet meer los zien van de maatschappelijke ontwikkelingen en kan voor onze vereniging de nodige meerwaarde geven. Wij roepen dan ook hierbij u op om u te melden om hierover met ons mee te denken.

We gaan samen met de trainers en leiders een keuze maken voor een video-opname systeem op het hoofdveld. Als bestuur zien we hier mogelijkheden en kansen. Het is de bedoeling dat dit systeem in het voorjaar geïnstalleerd kan worden.

Inkoop

We zijn als bestuur bezig met het optimaliseren van de inkoop en de bewaking van de voorraad. Een modern kassasysteem dat de voorraadbewaking beter kan monitoren hoort hierbij, samen met een groepje van hierbij betrokken medewerkers maken we op korte termijn een keuze voor het systeem.

Sponsoring

Daarnaast willen we heel graag de inkomsten uit sponsoring laten meegroeien met de ambities van onze club. De basis opzet hier is in de afgelopen jaren uitgewerkt maar we zoeken enthousiaste leden om hieraan uitvoering te geven. Meld je aan!!!!!!!

Ontmoetingsclusters

Het jaar 2019 zal het jaar worden van een verdere doorontwikkeling van het Ontmoetingsclusters Zuid. Zo zal er nog dit voorjaar gestart worden met de opvang van een groep kinderen met een speciale indicatie. Deze kinderen kunnen vijf dagdelen bij ons in het gebouw en op de velden na school opgevangen worden. De kosten worden vergoed door de Gemeente. Samen met een aantal leden zal e.e.a. nader uitgewerkt worden.

Maatschappelijke ontwikkeling

Maatschappelijke ontwikkelingen waar we als Victoria’28 nadrukkelijk mee te maken hebben liggen met name bij de normen en waarden. Als Bestuur hebben we dit nadrukkelijk tot speerpunt voor onze vereniging gemaakt.In de afgelopen periode werd de noodzaak hiervoor nog eens duidelijk onderstreept met een aantal problemen bij collega voetbalverenigingen. We moeten hierbij niet alleen naar een ander kijken, ook onze eigen voetballers zijn zeker niet vrij te pleiten. Gedrag als onlangs bij een wedstrijd van onze A jeugd selectie onderstreept de noodzaak nog eens duidelijk. Gelukkig hebben trainers en begeleiders de afwikkeling serieus opgepakt.

In dit kader hebben we als bestuur dan ook besloten om met ingang van de tweede competitiehelft bv. gele en rode kaarten niet meer voor rekening van de vereniging te laten komen. Wij betalen dit dus niet meer.

Ontwikkeling Victoria‘28

Als bestuur willen we nadrukkelijk in het voorjaar bezig gaan met de ontwikkeling van onze vereniging. We hebben dringend behoefte aan bestuurlijk en operationele versterking. Meer en goed opgeleid kader zal ons sterker maken als vereniging en we kunnen op deze manier de taken en werkzaamheden beter verdelen.

We willen als bestuur onder aansturing van een extern bureau samen met de leden die hiervoor belangstelling hebben gaan praten over belangrijke thema’s voor onze vereniging als normen en waarden. Dit zal een leuk en interessant traject worden met een tijdsbesteding van een avond in de maand. Het zal inzicht geven aan iedereen welke rol je kunt vervullen binnen onze vereniging. Ik roep dan nogmaals u allen op die hiervoor belangstelling hebben zich bij het bestuur te melden.

Jubilea

Tot slot maar niet het onbelangrijkste ook dit jaar hebben we als Victoria’28 weer een aantal jubilea te vieren. Het is kenmerken voor onze vereniging dat we elk jaar een groot aantal leden hebben die al lang tot zeer lang bij de vereniging horen.

Dit jaar hebben we twee jubilarissen die samen al 120 jaar lid van Victoria zijn, maar allereerst willen we Alphons Beune, die al vele jaren loten heeft verkocht bij de thuiswedstrijden, in het zonnetje zetten. Alphons moet om gezondheidsreden ermee stoppen. Hij ontvangt bloemen als dank voor de vele jaren inzet.

Hans Beune is 60 jaar lid van Victoria en ontvangt de gouden speld.

Bennie Beune, in onze vereniging alom bekend. Hij heeft vele functies bekleed binnen onze vereniging en is nog altijd actief bezig, nu bv. bij het Walking Football bij Victoria’28 en in de regio. Ook Bennie is 60 jaar lid van Victoria’28 en ontvangt eveneens de gouden speld.

De heren Beune

De prachtige boeketten zijn trouwens gemaakt door Shirley, we mogen haar hier wel even extra voor bedanken!!!!!!

Gaan we verder met de volgende jubilarissen

25 jaar lid:
Rob van der Ven (afwezig)
Maurice Nuis
Simon Wassenaar

Maurice Nuis

40 jaar lid:
Bert-Jan Zwiers

Bert Jan Zwiers

En heel bijzonder ook een halve eeuw (50 jaar) lid van Victoria:
Eric Geverink

Alle jubilarissen hartelijk dank en applaus van ons allen!

Victoriaan 2018-2019

Het bestuur wil tot Victoriaan benoemen een al jaren lang trouw lid, met grote inzet voor de club, nog jong en kan dus nog jaren mee binnen onze club!!!

Tom Hesselink

Tom Hesselink ontvangt de bokaal voor de titel Victoriaan van het jaar!

Sportploeg 2018-2019

Kampioen geworden en een heel hecht team dan bv een heel groot deel van de organisatie van ons jubileum heeft geregeld

Victoria’28 Zondag 3

Bert Jan Zwiers ontvangt namens Zondag 3 de plaquette Sportploeg van het jaar.