Nieuwe voorzitter en penningmeester Victoria’28

Woensdag, 25 april, 2018

Op woensdag 25 april jl. vond de Bijzondere Algemene Leden Vergadering plaats in onze kantine. De vergadering was ingelast vanwege twee nieuw te benoemen bestuursleden. Er was een grote groep leden, ouders, leiding en belangstellenden aanwezig, waar we blij verrast mee waren.

Na het aftreden tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering van een aantal bestuursleden, hebben de overige bestuursleden geprobeerd om nieuwe bestuursleden te werven. Dat is dus meer dan gelukt!

Er zijn twee leden bereid gevonden om de vrijgekomen functies op zich te nemen, namelijk:
Gerard Tenniglo en Eugene Haasewinkel

Deze heren zijn vanavond unaniem gekozen tot respectievelijk voorzitter en penningmeester.

Wij wensen deze heren en overige bestuursleden heel veel succes in hun aankomende bestuursperiode.

Gerard Tenniglo, voorzitter

Eugene Haasewinkel, penningmeester