Inning Contributie juli & augustus

Dinsdag, 1 juli, 2014

In verband met technische problemen bij de omzetting van de oude rekeningnummers naar de nieuwe SEPA/IBAN rekeningnummers kunnen we helaas niet aan het einde van de maand de incasso's verrichten voor de contributies. De contributie afschrijvingen van juli zullen daarom pas rond de 10e van juli plaatsvinden.

We werken er hard aan om vanaf volgende maand weer structureel rond het einde van de maand de contributies te innen.

Kortom; de contributie van juli zal medio 10 juli worden afgeschreven van uw rekening en de contributie van augustus zal aan het einde van de maand juli worden afgeschreven. Vervolgens zal weer vanaf augustus aan het einde van de maand de incasso’s worden verricht.

Excuses voor het ongemak!

Met vriendelijke groet en iedereen een fijne vakantie gewenst namens het bestuur.

Erwin van Dijk
Penningmeester