Fusie Enschedese Boys en Victoria ’28

Dinsdag, 25 april, 2017

Zoals jullie ongetwijfeld hebben gelezen, zijn er al vergevorderde gesprekken met de Enschedese Boys en de gemeente Enschede omtrent een fusie van beide verenigingen. Uiteraard zullen wij jullie op de hoogte brengen zo gauw we meer weten.

Ondanks dat we op korte termijn een definitieve beslissing moeten nemen als club, is er nog veel werk te verzetten. We hopen dan ook op jullie medewerking. Hieronder nogmaals de tekst uit dagblad TC Tubantia van 25 april 2017.


ENSCHEDE – Na 111 jaar lijkt het doek te vallen voor Enschedese Boys. De roemruchte voetbalclub gaat per 1 juli vrijwel zeker op in een fusie met naaste buur Victoria’28.

Erwin Waanders 25-04-17

Als beide ledenvergaderingen in mei instemmen met de fusie zullen de voetbalclubs Enschedese Boys en Victoria na de zomerstop opgaan in een nieuwe club. De besturen voeren op dit moment de laatste gesprekken met elkaar en de gemeente. De werktitel: FC Enschede. Of dat ook de naam van de nieuwe club zal worden, is nog niet bekend.

Illusie

Beide verenigingen zijn al jaren actief op sportpark Wesselerbrink-Zuid. De buren hebben in het verleden al vaker de mogelijkheden tot verregaande samenwerking of een fusie besproken, maar om uiteenlopende redenen is het er nog niet van gekomen.
Arjan Smoors, verantwoordelijk bestuurslid voetbal van Victoria’28, is blij met de vruchtbare gesprekken die nu gaande zijn. “We kunnen wel denken dat we het afzonderlijk allemaal redden, maar dat is een illusie”, zegt Smoors.

De noodzaak voor een fusie is bij Victoria minder groot dan bij Enschedese Boys. “Dat is gewoon een feit”, zegt Smoors. “Ons doel is duidelijk”, zegt Robert Renskers namens de Boys. “Wij gaan per 1 juli samen verder, daar ga ik van uit.”

De club heeft nog 300 leden, waarvan 160 spelende leden, en dat is niet genoeg om enig bestaansrecht te houden. “Natuurlijk is het jammer dat een club met de naam van Enschedese Boys straks niet meer bestaat, maar van het verleden kunnen we geen brood kopen. We moeten echt aan de toekomst denken en daarin past deze fusie tussen de twee buren”, zegt Renskers.

“We zitten al jaren op één sportpark, kampen met dezelfde problemen, zoals gebrek aan vrijwilligers, teruglopende sponsorinkomstem en de krimp. Dan kunnen we met elkaar wel denken dat we allemaal zelfstandig door moeten, maar dat is niet realistisch”, zegt Smoors.

Begroting

De tijd begint te dringen voor Enschedese Boys en Victoria’28, want willen de clubs daadwerkelijk na de zomer als een club verder, moet er de komende maand een besluit vallen. “We stellen nu een begroting voor 2017-2018 op voor de mogelijke fusieclub. Daarin staan zaken als aantal velden, contributie, behoud dan wel afstoten van gebouwen en tal van zaken om de hoek komen kijken. Daarin hopen we de ondersteuning te krijgen van de gemeente Enschede”, zegt Smoors.

Ook UDI was in beeld als mogelijke fusiepartner voor FC Enschede, maar het bestuur van die club heeft laten weten nog voldoende toekomst als zelfstandige vereniging te zien. “Wel blijven we contact houden voor eventuele samenwerking op gebied van jeugdvoetbal”, zegt Smoors, die er met klem op wijst dat de leden het laatste woord hebben.

“Alles valt of staat met wat de ledenraad zal zeggen, maar gelukkig hebben wij bij Victoria en heeft ook het bestuur van de Boys mandaat gekregen om te komen tot een fusie. En alles wijst er ook op dat die fusie na de zomer een feit is.”