Erelid W.H.C. Dijkhof overleden

Woensdag, 15 juni, 2016

We ontvingen het droevige bericht dat op zondag 12 juni jl. ons erelid Willy Dijkhof op 74-jarige leeftijd is overleden. In de jaren ’70 en '80 heeft Willy onder andere 13 jaar als bestuurslid gefungeerd.

WR KE147

Willy heeft diverse functies vervuld binnen onze vereniging en dit altijd gekenmerkt door een grote mate van plichtsbesef en toewijding. Zijn jarenlange inzet als 2e secretaris, contactpersoon Gemeente Enschede, sponsoring en bouwcommissies heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het huidige Victoria ’28.

Willy werd erelid in 1984 en kreeg de gouden KNVB speld in 1988.

Met het overlijden van Willy verliest Victoria ’28 een trouw vrijwilliger en toegewijd erelid.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en verdere nabestaanden en wensen hun heel veel sterkte met het verwerken van dit groot verlies.

Bestuur Victoria ’28.