De Verenigingscoach

Donderdag, 27 november, 2014

De laatste jaren wordt de rol van de sportvereniging, en daarbinnen haar vrijwilligers, steeds groter. De voorbeeldfunctie die u als trainer/leider heeft is van onschatbare waarde. U betekent veel in het leven van een kind of jongere en juist die rol willen wij, samen met de verenigingen, zo positief mogelijk laten zijn.

Wij zijn Lotte van Rijswijk en Maud Deen, beiden werkzaam als wijkcoach in het wijkteam Zuid. Wij hebben samen met Kevin Tuin (verenigingsmanager) en Nicole Schrijver (Arcon) de training ‘Kracht van Sport’ ontwikkelt en de trainingen gegeven. Er is een mooi product neergezet. Dit is wat ons betreft nog maar het begin van een mooie samenwerking tussen ons en de sportverenigingen.

Maud Deen

Maud Deen

Lotte van Rijswijk

Lotte van Rijswijk

Het doel van de trainingen is om vrijwilligers iets meer bagage te geven als het gaat om signalering, positief aanpakken en coachen, maar ook de rol van verenigingscoach is hierbinnen belangrijk. Als verenigingscoach zijn wij contactpersoon, waar de vrijwilligers met hun vragen en signalen terecht kunnen. Wij hebben kennis van gespreksvoering en de sociale kaart in Enschede.

De verenigingscoach kan (anoniem) meedenken en tips geven bij moeilijk gedrag en/ of problemen. Ook kan de verenigingscoach mogelijk een hulpverleningsaanbod doen in de wijk en waar nodig jeugdigen en ouders zelf verder ondersteunen. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen zijn wij op 3 december op de vereniging aanwezig. Van 17.00 – 18.00 uur gaan wij op de vereniging kijken en proberen om kennis met u te maken. Vanaf 2015 zullen wij ook een wekelijks spreekuur in het leven roepen, hier kunt u dan met uw vragen terecht.

Als u vragen heeft of meer informatie wil over de verenigingscoach, dan kunt u contact met ons opnemen. Via de verenigingsmanager, kevin@vitalesportvereniging.nl, kunt u onze contactgegevens opvragen.