Coronaregels Victoria’28

Algemeen
 • Wij volgen de richtlijnen NOC-NSF, KNVB die op de richtlijnen van het RIVM zijn gebaseerd
  De maatregelen die door de Veiligheidsregio Twente zijn en worden gecommuniceerd
  zijn leidend
 • Gebruik je gezonde verstand en houd je aan de regels van het RIVM en de overheid, vermijd drukte, schud geen handen, nies en hoest in je elleboog, blijf thuis bij klachten, was of desinfecteer vaak je handen
 • De regels gelden in principe tot het einde van 2020 tenzij er door de betrokken instanties andere maatregelen worden getroffen
 • (Bezoekers zijn weer welkom op ons sportpark
  Er mogen maximaal 250 bezoekers komen; spelers en begeleiding uitgezonderd) Tot 23 oktober niet van toepassing!
 • Voor iedere bezoeker van 18 jaar en ouder geldt een afstand van 1.5 meter zowel binnen als buiten, deze regel geldt niet voor spelers tijdens wedstrijden en trainingen
  Iedereen dient een eigen bidon mee te nemen. Geen gezamenlijke bidons tijdens de trainingen en wedstrijden
 • Volg de looprichtingen op het sportpark en de kantine
 • Bij (mogelijke)besmettingen bepaald het bestuur de te nemen maatregelen. Dit ten aller tijde in overleg met GGD en eventuele andere overheidsinstanties. Deze maatregelen moeten altijd opgevolgd worden.
 • Het bestuur verzoekt iedereen zich te houden aan de regels. Ook wij beseffen ons dat
  dit verre van ideaal is, maar het is niet anders. De vereniging word gerund door
  vrijwilligers en niemand wil politieagent spelen. Houd je dus aan de regels
Clubgebouw

In verband met de aangescherpte maatregelen is het clubgebouw wederom gesloten met uitzonderingen voor onze medewerkers, vrijwilliger en medewerkers van Alifa. Ook de maatschappelijke projecten, waaronder Thuis@ en de Entree-opleiding blijven doorgang vinden aangezien deze niet vallen onder sportactiviteit en daarmee buiten gebruik van sportkantine vallen. Onderstaande punten vervallen tot minimaal 23 oktober!

 • Tafel- en stoelenindeling is aangepast naar 1.5 meter 
 • Tafels en stoelen mogen niet verplaatst worden
 • Iedereen dient te gaan zitten op een stoel die 1.5 meter afstand heeft van andere stoelen
 • Maak je eigen tafel leeg en ruim je eigen troep op
 • Betaal bij voorkeur met PIN en anders zoveel mogelijk gepast.
 • Op het terras gelden dezelfde regels als binnen
Wedstrijd
 • Schud geen handen (o.a. bij toss en voor de aftrap)
 • Binnen de dug-out geldt de 1,5 meter afstand voor personen van 18 jaar en ouder
 • Er worden waar mogelijk extra stoelen geplaatst waardoor iedereen kan zitten
 • De tribune kan en mag gebruikt worden als “reservebank”
 • Afzonderlijke communicatie naar onze tegenstanders zal worden verzorgd vanuit het
  Wedstrijdsecretariaat indien nodig

Kleedkamers tijdens trainingen en wedstrijden (ook voor bezoekende teams)

Spelers 18 jaar en ouder
 • Per team zullen er zoveel mogelijk 2 kleedkamers beschikbaar gesteld worden
 • In de kleedkamer geldt ook de 1.5 meter afstand tot elkaar
 • Per kleedkamer maximaal 8 personen tegelijk omkleden
 • Per kleedkamer maximaal 2 tot 3 personen tegelijk douchen
Spelers onder 18 jaar
 • Er gelden geen beperkingen tot het gebruik van kleedkamers en douches
 • Douches en kleedkamers zijn beschikbaar tijdens trainingen en wedstrijden
 • Er mogen maximaal 2 (jeugd)teams in 1 kleedkamer
 • Voor trainingen a.u.b. zoveel mogelijk thuis omkleden en thuis douchen
 • Er kunnen specifieke uitzonderingen gelden voor bepaalde teams; deze uitzonderingen worden apart gecommuniceerd
 • Voor teams met een mix van 17- en 18-jarigen gelden de regels voor 18 jaar en ouder
Leiders en trainers voor teams onder 18 jaar
 • Er mogen geen leiders of trainers in de kleedkamers of douches komen
 • Hou 1.5 meter afstand tot de spelers tijdens trainingen en wedstrijden
 • Wees a.u.b. een goede gastvrouw of -heer voor onze tegenstanders en informeer hen over de geldende regels
 • Wees een ambassadeur voor Victoria’28!
Spelers, leiders en trainers 18 jaar en ouder
 • Hou 1.5 meter afstand tot de spelers tijdens trainingen en wedstrijden
 • Wees a.u.b. een goede gastvrouw of -heer voor onze tegenstanders en informeer hen over de geldende regels
 • Wees een ambassadeur voor Victoria’28!
Ouders, begeleiders en bezoekers
 • Het bezoeken van wedstrijden is toegestaan mits er 1.5 meter afstand wordt gehouden van elkaar. Dit geldt ook voor familieleden ouder dan 18 jaar
 • Het is niet toegestaan de kleedkamer of douche binnen te gaan
 • Langs de velden worden 1.5 meter ‘stickers’ geplakt om de verplichte afstand aan te geven
 • Geforceerd stemgeluid (schreeuwen en zingen) niet toegestaan
Vervoer
 • Niet meer dan 4 personen in één auto (Inclusief chauffeur).
 • Bij jeugd vanaf 13 jaar wordt geadviseerd om de chauffeur een mondkapje te laten dragen.
 • Vanaf 18+ wordt geadviseerd aan alle inzittenden om een mondkapje te dragen. (mondkapjes eventueel verkrijgbaar bij de balie)
Sportpark
 • Hou 1,5 meter afstand op de tribune
 • De hekken langs de velden zijn voorzien van afstandsstickers
 • Er geldt een maximumaantal toeschouwers van 250
 • Spelers, begeleiding vallen hierbuiten
 • Er geldt een beperkte opgang