Corona Update 7-12-2021

Woensdag, 8 december, 2021

Het kamerdebat heeft niet geleid tot een ruimer besluit over de trainingstijden. Ook vanuit de KNVB is geen ander geluid gekomen en de situatie niet helderder geworden. Afgelopen week is het wel gelukt voor een aantal teams om overdag te trainen.

Hoewel het bestuur het nog steeds kwetsbaar vindt om spelers met geen of nauwelijks training wedstrijden te laten spelen, kunnen in overleg tussen trainers, spelers en ouders wedstrijden in de B categorie doorgang vinden. Dit geldt tevens voor de senioren elftallen.

Voor onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de Technische Coördinator: voetbal@victoria28.nl.

Technische Commissie