Contributie

Maandag, 30 december, 2013

Op de ledenvergadering van 18 december jl. is het beleid, voorgesteld door het bestuur, door de leden goedgekeurd. Er werd tevens een verzoek gedaan om een overzicht aan de leden te laten zien aangaande de opbouw van de contributie.

Bijgaand een overzicht voor deze opbouw op basis van de begroting voor het seizoen 2013-2014.

Uitgangspunten hierbij zijn:

1. De contributie van de spelende leden moeten in de voetbal-kosten dekken. Alle andere kosten (dus niet direct voetbal gerelateerd) dan wel opbrengsten moeten minimaal kostendekkend zijn en bij voorkeur een bijdrage leveren aan de voetbaltak. De kantine moet bijvoorbeeld geld opleveren zodat de kwaliteit van het voetbalactiviteiten omhoog gaat en/of  de contributie laag kan worden gehouden.

2. Vervolgens is het uitgangspunt dat de verdeling van kosten de verdeelsleutel is voor de contributies.

Hopelijk biedt deze opstelling voldoende houvast. Er is goed gekeken naar de begroting. De contributie kan dankzij de kantine, subsidies en sponsoring, maar uiteindelijk ook dankzij de niet-spelende leden (!) , zo laag mogelijk worden gehouden.

Hieronder de gehele memo met toelichting:

pdf icon Memo contributie 2013/14

~ Bestuur