Contributie inning vanaf nu via UwContributie

Maandag, 22 juni, 2020

Beste leden, de inning van de contributie zal gaan wijzigen. Vanaf het nieuwe seizoen (ingang 1 juli 2020) zal Wigger van het Laar de administratie rondom de inning voor Victoria’28 gaan uitvoeren. Zij doen dit inmiddels voor meerdere voetbal verenigingen onder de noemer UwContributie.

U ontvangt maandelijks een aankondiging van de incasso, waarbij het bedrag vervolgens automatisch wordt afgeschreven net zoals u nu gewend bent.

Voor het wijzigen van uw gegevens (NAW-gegevens, bankgegevens etc.) of andere vragen over uw lidmaatschap, kunt u voortaan contact op nemen met UwContributie. Ook voor vragen over de betaling van de contributie kan contact opgenomen worden met UwContributie. 

Contactgegevens UwContributie 

Online contactformulier
https://wvhl.nl/uwcontributie/uwcontributie-contactformulier-victoria28

Telefoon: 085 – 06 43 090

E-mail: uwcontributie@wvhl.nl

In- en uitschrijvingen kunnen nog steeds op de maandagavond van 18.30 -19.30 uur gedaan worden op ons complex of schriftelijk via info@victoria28.nl.

Wij zijn blij dat UwContributie ons op deze wijze kan ontzorgen, zodat wij onze energie kunnen richten op het voetballen!

Het Bestuur