Bericht van de voorzitter

Zondag, 29 maart, 2020

Aan alle leden van Victoria’28, vrijwilligers en iedereen die betrokken is bij onze club. Het zijn bijzondere tijden voor ons allemaal. Wie had een maand geleden kunnen denken dat alles om ons heen tot stilstand zou komen. Feit is dat we er met ons allen middenin zitten en dat het Corona virus ons allen in de greep heeft.

Allereerst hoop ik dat jullie en jullie naasten gezond zijn (of weer worden) en dat we met ons allen door deze moeilijke tijd heen komen. Laten we vooral ook zorgen dat de regels die ons zijn opgelegd door het Rijk en de Gemeente opgevolgd worden. Ik wil jullie met klem verzoeken de opgelegde regels te respecteren dus niet te komen op ons park. Het moet toch niet nodig zijn dat we overdag, ’s avonds en ’s nachts surveilleren om samenscholingen en vernielingen tegen te gaan op ons complex.
We hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Ons complex is dus leeg, er zijn geen activiteiten, geen kinderen, een groot deel van onze vrijwilligers kan niet aan het werk en verliezen ook hun dagelijkse of wekelijkse invulling. De keuken is dicht en de bar gesloten. Hoe het coronavirus en de maatregelen ons uiteindelijk financieel raken weten we nog niet. Dit is natuurlijk afhankelijk van de periode dat we niet van ons complex gebruik kunnen maken. Het Rijk heeft aan de sportverenigingen een bijdrage van € 4.000,- toegezegd maar dit is op een jaarbegroting van ruim €450.000,- natuurlijke en druppel op de gloeiende plaat. We blijven aan onze verplichtingen voldoen en gelukkig blijft ook de Gemeente aan haar verplichtingen voldoen. Verenigen is samendoen en solidair zijn en ook dus samen met alle leden de gemaakte financiële afspraken nakomen. We rekenen op u allen!!

Als bestuur blijven we gewoon elke dinsdagavond overleggen, we maken gebruik van videoconferences. U kunt ons ook gewoon bereiken per mail op info@victoria28.nl.
Achter de schermen zijn we daarnaast hard bezig om, als het weer mag, extra activiteiten op te zetten. We denken er aan om in de zomerperiode gewoon door te trainen en we zijn bezig samen met een aantal cluster verenigingen een zomercompetitie op te zetten. Dit geldt voor alle elftallen voor zover dit kan en zo kunnen we dan weer met onze geliefde sport bezig zijn.

Het nieuwe seizoen komt er straks weer aan en we zijn al weer gestart met de diverse voorbereidingen. Het coronavirus moet tot stilstand komen, wij als club uiteraard niet. We zetten onze schouders eronder en met behulp van alle leden en zij die Victoria’28 een warm hart toedragen gaan we vooral door!

Namens het bestuur wens ik jullie en jullie naasten, alle gezondheid toe. Samen als vereniging zijn we sterk. Zorg goed voor elkaar, steun elkaar en blijf extra omkijken naar de mensen om je heen. Juist nu!

Met sportieve groet,

Gerard Tenniglo
voorzitter vv Victoria’28