Algemene Ledenvergadering

Zaterdag, 14 december, 2019

Namens het bestuur van Victoria’28 nodig ik je van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering op dinsdag 17 december 2019.

De vergadering zal plaatsvinden in ons clubhuis
en begint om 20.30 uur.
 
 De concept- agenda ziet er als volgt uit:
 

 1. Welkom en vaststellen agenda
 2. Notulen vorige vergadering, d.d. 21 november 2018
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag (financieel)
 5. Kascommissie
 6. Vaststellen begroting
 7. Vaststellen contributie
 8. Voetbaltechnische ontwikkelingen
 9. Ontmoetingscluster
 10. Bestuur: aftredend & toetredend

–       Jolanda Bult (aftredend secretaris)
–       Evelijne Ruijs (toetredend secretaris)

 1. Rondvraag
 2. Sluiting


 
We vinden het erg fijn als zoveel mogelijk leden aanwezig zijn!
 

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van V.V. Victoria ‘28